Prof. Dr. Lempert Károly

A kémiai tudományok doktora, akadémikus, Professor Emeritus
 • Iroda:
 • Ch. ép. I. em. 104.


 • Levélcim:
 • Budapesti Müszaki Egyetem
 • Szerves Kémia Tanszék
 • H-1111 Budapest, XI.
 • Szent Gellért tér 4.
 • HUNGARY


 • Telefon: (36-1)-463-1428


 • Fax: (36-1)-463-3297
 • Tisztségek


  1. A MTA tagja
  2. Osztrák Kémikusok Társasága, Heterociklusos Kémiai Munkabizottság tiszteletbeli tagja
  3. Magyar Kémikusok Egyesülete, Szerves- és Gyógyszerkémiai Bizottság vezetöségi tagja


  Pályafutás:


  Szül.: 1924, Budapest
  1945-1948: Egyetemi tanulmányok, Pázmány Péter Tudományegyetem, Budapest
  1948: Vegyészdiploma, Pázmány Péter Tudományegyetem, Budapest,
  1948-1949: Chinoin Gyógyszer- és Vegyészeti termékek Gyára, Budapest, tudományos segédmunkatárs
  1949-1951: Szerves Vegyipari Kutató Intézet, Budapest, tudományos munkatárs
  1951-1954: Aspirantura, MTA/BME
  1955: Kandidátusi fokozat (Értekezés: Kisérletek uj helyiérzéstelenitök elöállitására)
  1960: Egyetemi doktorátus, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
  1960-1963: BME, egyetemi docens
  1962-1978: BME Szerves Kémia Tanszék, tanszékvezetö
  1962-1995: MTA Alkloidkémiai Tanszéki Kutatócsoport, kutatócsoportvezetö
  1963: Tudományok doktora fokozat (Értekezés: Vizsgálatok a hidantoinok,
  tiohidantoinok és glikociamidinok körében)
  1963: Egyetemi tanár, BME Szerves Kémia tanszék
  1970: a MTA levelezö tagja
  1982: a MTA rendes tagja
  1989: Apáczai Csere János díj
  1994: Széchenyi díj
  1994: Az Osztrák Kémikusok Társasága Heterociklusos Kémiai Munkabizottságának tiszteleti tagja
  1995: BME, Professor Emeritus


  Kutatási területek:


  Nitrogén- és nitrogén-kalkogén-heterociklusos vegyületek:

 • uj szintézismódszerek kidolgozása, különös tekintettel biológiailag aktív vegyületcsaládok, pl. ß-laktámok elöállítására
 • vizsgálatok a tautoméria, valamint a gyürütranszformációk és egyéb, nem-konvencionális reakciók körében
 • heteroaromás ammonio-amidátok kémiája és fotokémiája.
 • Aril-metil-halogenidek nem-fotokémiai reakciói O-, N-, S és P-nukleofilekkel - kompetitiv SET-iniciált és SN-folyamatok.


 • Oktatás


  1. Szerves Kémia - alaptárgy (1962-1972).
  2. Szerves Kémiai speciálkollégiumok:

 • Kis tagszámu heterociklusos vegyületek (1977-1995).
 • Sztereokémia, elem- és fémorganikus vegyületek, tautoméria, ambidens reakciókészség (1971 óta).


 • Közlemények válogatott jegyzéke

  (Kizárólag sorozatok utolsó közleményei vannak megadva. Összes közlemények száma: kb. 220.)

  1.
  G. Doleschall und K. Lempert:4H-3,1-Benzoxazinone-(4). VIII. Über die Reaktion von N-Methylanthranilsäure mit Bromcyan.
  Tetrahedron 1968, 24, 5547

  2.
  E. Koltai, J. Nyitrai and K. Lempert: Reductive Rearrangements of the Retrobenzilic Acid Type Induced by Lewis Acids - IX. The Reaction of 5,5-Diphenyl-2,4-thiazolinedithione with Aluminium Chloride and Toluene.
  Tetrahedron 1973, 29, 2783

  3.
  J. Tamás, G. Czira, Gy. Simig and K. Lempert: Hydantoins, Thiohydantoins and Glycocyanamidines - Part 42. Mass Spectrometric Behaviour of some 5,5-Diphenylglycocyanamidine and -hydantoin Derivatives.
  Org. Mass. Spectrom. 1975, 10, 390

  4.
  Gy. Domány, J. Nyitrai, K. Lempert, W. Voelter und H. Horn: Thermisch induzierte Reaktionen von Imidazol-Derivaten VII. Thermische Umlagerungen von 2,4,4-Triaryl-5-methyilthio-4H-imidazolen in Abwesenheit einer Wasserstoffquelle. Ein neues Hexaarylbiimidazolyl.
  Chem. Ber., 1978, 111, 1464

  5.
  G.P. Voutsas, C.C. Venetopulos, A. Kálmán, L. Párkányi, Gy. Hornyák and K. Lempert: 1,2,4-Triazines and Condensed Derivatives, XXI. On the Formation and the Crystal Structure of the 2:1 Adduct of 6-Aza-2-thiothymine and Triethyl Amine.
  Tetrahedron Lett., 1978, 4431

  6.
  F. Bertha, Gy. Hornyák, K. Zauer, A. Feller, K. Lempert, E. Pjeczka and G. Tóth: Benzoxadioazocines, Benzothiadiazocines and Benzotriazocines, V. The Synthesis of some 2-Amino-6-methyl- and 2-Amino-6-phenyl-5,6-dihydro-4H-3,1,6-benzothiadiazocines.
  Tetrahedron 1985, 41, 2855

  7.
  K. Lempert, J. Fetter, J. Nyitrai, F. Bertha and J. Mřller: Electron Deficient Heteroaromatic Ammonioimidates. Part 27. N-Amination of some Quinazoline Derivatives, and some Reactions of the Resulting Quinazolinioamides.
  J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1, 1986, 269

  8.
  P. Huszthy, M. Kajtár-Peredy, K. Lempert and J. Hegedüs-Vajda: Single Electron Transfer Initiated Thermal Reactions of Arylmethyl Halides. Part 16. The Reaction of Triphenylmethyl Halides with Triphenylphosphine in Cumene and tert.-Butylbenzene.
  J. Chem. Soc., Perkin Trans. 2, 1992, 347

  9.
  Le Thanh Giang, J. Fetter, K. Lempert, M. Kajtár-Peredy and Á. Gömöry: Simple and Condensed ß-Lactams. Part 27. Reaction of 1-(4-Methoxyphenyl)-5-(tetrazol-5-ylmethyl)pyrrolidin-2-one with Cerium(IV) Ammonium Nitrate (CAN).
  Tetrahedron 1996, 32, 10169
 • Vissza a Cimlaphoz

 • Vissza az Oktatók és Kutatók Névsorához


 • Készült: 1997.08.07.