Szerves Kémia Tanszék


Kutatás

A Tanszéken müködik a MTA Alkaloidkémiai Kutatócsoportja is. A két Intézményben két akadémikus, tiz tudományok doktora és számos Ph.D. fokozattal rendelkezö oktató és kutató dolgozik. (Lásd Oktatók és Kutatók Névsora)


Kutatási Területek


Uj, biológiailag aktiv vegyületek, gyógyszerek kifejlesztése, szintézise. Alkaloidok, lipoxigenáz gátlók, ß-laktám antibiotikumok és makrociklusos éterek szintézise. Nitrogéntartalmu heterociklusos vegyületek kémiája és fotokémiája. Enzimek alkalmazása szerves szintézisekben.


Kutatási témák


1. Indol alkaloidok szintézise
Gyógyszergyárakkal együttmüködve kiterjedten vizsgáljuk az indol alkaloidokat és sztereokontrollált szintéziseket dolgoztunk ki elöállitásukra. Néhány képviselöjük és analogonjuk elönyös biológiai hatással rendelkezik és eredményesen alkalmazható magas vérnyomás és idegrendszeri bántalmak esetén. Az apovinkamin etilésztere (Cavinton) az egyik legsikeresebb gyógyszer a piacon.


2. Feromonok szintézise
A rovarferomonok néven ismert kémiai anyagok befolyásolják a rovarok életmódját, viselkedését, szaporodását. Ezeket az anyagokat fel lehet használni rovarkártevök ellen rovarcsapdákban, vagy az elöfordulási gyakoriságuk mérésére, mely adatok alapján a szokásos kémiai védekezöszerek hatékonyabban alkalmazhatók. Tanszékünk a Bábolna Környezetbiológiai Centrummal és a MTA Központi Kémiai Kutató Intézettel közösen módszereket dolgozott ki kártevö lepkék és az emberi lakókörnyezetben tenyészö rovarok (pl. csótányok, hangyák) feromon komponenseinek ipari elöállitására. Ezen csalogatóanyagokkal töltött feromoncsapdákat sikeresen alkalmazzák az integrált növényvédelemben.


3. Lipoxigenáz enzim gátlók szintézise
Az 5-lipoxigenáz enzimek szabályozzák a többszörösen telitetlen zsirsavak leukotriénekhez vezetö biotranszformációját. Miután a leukotriének fontos szerepet játszanak néhány betegségben (pl. asztma, izületi gyulladás, pikkelysömör), ezen enzim gátlása lehetöséget adhat gyógyászati beavatkozásra ilyen betegségeknél. Az EGIS Gyógyszergyárral együttmüködve uj, potenciálisan lipoxigenázgátló anyagokat fejlesztettünk ki. Sztereokontrollált módszereket dolgoztunk ki oxa-indán, dibenzofurán és oxa-azulén származékok elöállitására.


4. ß-Laktám származékok
A napjainkban leggyakrabban használt antibiotikumok (penicillinek, cefalosporinok) a ß-laktámok. Bizonyos baktériumfajták rezisztenssé váltak ezekkel az antibiotikumokkal szemben. Ezek a mikroorganizmusok olyan ß-laktamáz enzimet termelnek, amely katalizálja a ß-laktám antibiotikumok dezaktiválását. Célunk uj, potenciális ß-laktamázgátlók elöállitása. Tervezzük sztereokémiailag egységes azetidin-, tetrahidroizokinolin-, aziridin és többszörösen szubsztituált vajsavszármazékok és ß-laktámszármazékok átalakitása utján uj gyürüs rendszerek szintézisét.


5. Makrociklusos Diariléterek
A munka során különbözö növénycsaládokban elöforduló monociklusos diaril-heptanoidok, valamint a májmohában elöforduló makrociklusos bisz-bibenzilek szintézisével foglalkozunk.


6. N-Heterociklusos vegyületek fotokémiája
Dihidro-1,2,4-triazinok és nitrogéntartalmu 6 tagu gyürüs vegyületek szintézise és tautomeriájának tanulmányozása.


7. Királis koronaéterek
Azok a koronaéterek, melyekben a piridingyürüvel összekapcsolt oligoetilénglikol oldalláncban a heterogyürü szomszédságában királis centrum található, képesek szelektiven komplexet képezni királis szerves kationokkal (tipikusan aralkilaminokkal), elvileg lehetövé teszik racém elegyek szétválasztását. Vizsgáljuk az oligoetilén egységekhez kapcsolt szubsztituens hatását.


8. Biokatalizis szerves szintézisekben
A munka célja uj regio- és/vagy sztereoszelektiv biokatalitikus reakciók kifejlesztése biológiailag aktiv vegyületek sztereokontrollált szintézisére.


Együttmüködés

EGIS Gyógyszergyár Rt. Budapest
Richter Gedeon Rt. Budapest
CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára Rt. Budapest
Bábolna Környezetbiológiai Centrum Budapest
Biogál Rt. Debrecen
MTA Kémiai Kutatócentrum, Budapest
MTA Növényvédelmi Kutatóintézet, Budapest
New York State University (Albany, Buffalo, USA).
Brigham-Young University (Provo, Utah, USA).
Universität Duisburg.
Universität Karslruhe.


Aktuális kutatási témák: lásd még Projects offered in the Ph.D. program (csak angolul) és Szerves Kémia Tanszék Doktori Témák (eltér az elöbbitöl, csak magyarul).

Szakirodalmi adatbázisok Installálásához szükséges kliensprogramok.
Vissza a Cimlaphoz.