Dr. Huszthy Péter

A Kémia Tudomány Doktora
 • Iroda:
 • Ch. ép. I. em. 103.
 • Telefon: (36-1)-463-1071


 • Laboratórium:
 • Ch. ép. I. em. 102.
 • Telefon: (36-1)-463-2111


 • Levélcim:
 • Budapesti Müszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
 • Szerves Kémia Tanszék
 • H-1111 Budapest, XI.
 • Szent Gellért tér 4.
 • HUNGARY


 • Fax: (36-1)-463-3297


 • E-mail: huszthy@mail.bme.hu • Szakmai életrajzi adatok

  Önéletrajz

   

   

   

  Általános személyi adatok

  Név: Huszthy Péter

  Születési év: 1950

  Születési hely: Nyáregyháza

  Lakcím: 1022 Budapest, Bimbó út. 52. fsz 2.

  Munkahely: BME Szerves Kémia Tanszék, 1111 Budapest, Szt. Gellért tér 4.

  Telefon: 463-1071 (munkahely)

  E-mail: huszthy@mail.bme.hu

   

  Szakmai életrajzi adatok

  1975 Okleveles vegyész, ELTE TTK vegyész szak

  1978 Természettudományi doktor (ELTE)

  1987 A kémiai tudomány kandidátusa

  1995 Ph.D.

  1995 A kémiai tudomány doktora

  1996 Habilitáció

  1997-2000 Széchenyi Professzori Ösztöndíj

  1998 A BME egyetemi magántanára

  2002 Görög Jenő díj (a Vegyészmérnöki Kar legjobb oktatója)

  2003 BME Szerves Kémia Tanszék tanszékvezető

  Munkahelyek, beosztások

  1975-1978 Gyógyszerkutató Intézet, tudományos segédmunkatárs

  1979 Gyógyszerkutató Intézet, tudományos munkatárs

  1980-1983 BME Szerves Kémia Tanszék, egyetemi tanársegéd

  1983-1992 BME Szerves Kémia Tanszék, egyetemi adjunktus

  1992-1996 MTA-BME Alkaloidkémiai Kutatócsoport, tudományos főmunkatárs

  1997-2003 MTA-BME Alkaloidkémiai Kutatócsoport, tudományos tanácsadó

  2003- BME Szerves Kémia Tanszék, tanszékvezető egyetemi tanár

  Kutatási terület

  1975-1979 Prosztaglandin analogonok, ß-adrenerg-gátló anyagok szintézise, rifamicin B és aminoglükozid típusú antibiotikumok szintetikus módosítása (Gyógyszerkutató Intézet)

  Optikailag aktív spirociklusos szulfuránok előállítása (ELTE TTK Szerves Kémia Tanszék)

  1980-1992 Biológiai aktivitással rendelkező új ß-laktám-, ill. tiazolidin-származékok előállítása, tritil-halogenidek és triaril-karbénium-halogenidek nukleofilekkel kiváltott reakciói

  (BME Szerves Kémia Tanszék)

  1985-1986 Könnyen deprotonálható makrociklusok és enantiomertiszta királis koronaéterek szintézise és

  1988-1990 molekuláris felismerő képességük tanulmányozása

  1991-1993 (Brigham Young Egyetem, Provo, Utah állam, USA)

  1993-2003 Könnyen deprotonálható makrociklusok és enantiomertiszta királis koronaéterek szintézise, molekuláris felismerő képességük tanulmányozása és alkalmazása

  (MTA-BME Alkaloidkémiai Kutatócsoport)

  2003- Heterociklus egységet tartalmazó koronaéterek szintézise, molekuláris

  felismerésének tanulmányozása és alkalmazása

  (BME Szerves Kémia Tanszék)

   

   

   

  Tudományos és szakmai életben való részvétel, tagságok

  Magyar Kémikusok Egyesülete Szerves- és Gyógyszerkémiai Szakosztály elnökségi tag

  MTA Köztestülete

  MTA Közgyűlési Doktor képviselő

  MTA Terpenoidkémiai és Elemorganikus Munkabizottsága

  MTA Heterociklusos Kémiai Munkabizottsága

  OTKA Kémia II Zsűri zsűrielnök

  ELTE TTK Kari Habilitációs Bizottsága

  ELTE TTK Kémia Szakterületi Habilitációs Bizottsága

  ELTE TTK Vegyész (szerves és biomolekuláris kémia) Szak Záróvizsga Bizottsága

  BME Vegyészmérnöki Kar Doktori Iskolája

  BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Szak közös Szakbizottsága

  BME Vegyészmérnöki Kar Doktori Tanács és Habilitációs Bizottsága

  MTA Szerves és Biomolekuláris Kémiai Bizottsága

  BME Vegyészmérnöki Kar Kari Tanácsa

  BME Vegyészmérnöki Kar Tudományos Bizottsága

  BME Vegyészmérnöki Kar Gyógyszeripari szakirány Záróvizsga Bizpttsága

  1st European Chemistry Congress, New Frontiers in Organic Synthesis szekció társelnök

  Szakmai együttműködés

  Brigham Young Egyetem (Provo, Utah állam, USA), Bolognai Egyetem (Olaszország)
  Southern Utah Egyetem (Cedar City,USA)

  ELTE TTK Szerves Kémia Tanszék, MTA Kémiai Kutatóközpont Kémiai Intézet

  Oktatási tevékenység

  1980-1993 BME Vegyészmérnöki Kar:

  Szerves kémia I. tantermi és laborgyakorlat, Szerves kémia II. laborgyakorlat, Elméleti szerves kémiai gyakorlat; egyéni tanterves TDK munkát végző, diplomát és Ph.D. értekezést készítő hallgatók témavezetése

  1985-1986, Brigham Young Egyetem Kémia Tanszék

  1988-1990, Szerves kémiai laborgyakorlat,

  1991-1993 szakdolgozatok, diploma és doktori munkák témavezetése

  1993- BME TTK Kémia I. előadás

  BME Vegyészmérnöki Kar:

  Szerves kémia I. tantermi és laborgyakorlat, Szerves kémia II. laborgyakorlat, Szerves Kémia I. előadás, Szerves Kémia II. előadás

  Makrociklusok szintézise és molekuláris felismerése (választható és Ph.D. tárgy)

  Tudományos diákköri munkát végző, egyéni tanterv alapján dolgozó, ill. diplomamunkát és Ph.D. dolgozatot készítő hallgatók témáinak irányítása (7 díjazott TDK dolgozat, 4 szakdolgozat, 8 diplomamunka, 7 Ph.D. értekezés)

  Publikációs tevékenység

  Könyvfejezet: 1

  Lektorált, referált folyóiratcikkek: 99

  Előadások: 84

  Szabadalmak: 4

  Közleményeire kapott független idézetek száma: 767

   

   

   

     List of Publication

  Huszthy Péter társszerzôségével megjelent közlemények listája és az azokra vonatkozó hivatkozások

  (Megjegyzés: az önhivatkozások nincsenek feltüntetve.)

   

   

  1. / P. Huszthy, I. Kapovits, Á. Kucsman, L. Radics: Synthesis of Optically Active

  Spirosulfuranes, Tetrahedron Lett., 1853-1856 (1978).

  Hivatkozások:

  1.) T. Kitazume, J. Synth. Org. Chem. Japan, 37, 413 (1979).

  A.J. Boulton, Annu. Rep. Chem. Sect. B (Org. Chem.), 75, 239 (1978)

  T. Kitazume, Bull. Chem. Soc. Japan, 53, 2064 (1980).

  D.R. Hogg, Organic Compounds of Sulfur, Selenium and Tellurium, 6, 1 (1981).

  5.) W.Y. Lam, J. Am. Chem. Soc., 103, 120 (1981).

  W.Y. Lam, J. Org. Chem., 46, 4462 (1981).

  J. Zhang, Heterocycles, 44, 325 (1997)

  J. Zhang, J. Am. Chem. Soc., 120, 1631 (1998).

  J.A. Zhang, J. Org. Chem., 63, 9375 (1998).

  10.) J.A. Zhang, Tetrahedron:Asymmetry, 9, 3303 (1998).

  J. Zhang, J. Synth. Org. Chem. Jpn., 57, 587 (1999).

  R. Kluge, Phosphorus Sulfur, 149, 179 (1999).

  13.) J. Zhang, Phosphorus Sulfur, 157, 225 (2000).

   

  2. / I.Kapovits, P. Huszthy, Á. Kucsman, L. Radics: Synthesis and Properties of an

  Optically Active Spirosulfurane, Phosphorus and Sulfur, 6, 155 (1979).

   

  3. / P. Huszthy, K. Lempert, Gy. Simig: Are Radicals Intermediates in Nucleophilic

  Substitution Reactions of Trityl Halides with Alkali Metal Alkoxides?, J. Chem.

  Research (S), 126-127 (1982).

  Hivatkozások:

  1.) Z.V. Todres, Tetrahedron, 41, 2771 (1985).

  T. Lund, Tetrahedron Lett., 27, 95 (1986).

  T. Lund, Acta Chem. Scand. Ser. B. (Org. Chem. Biochem.), 40, 470 (1986).

  R.S. Dainter, J. Chem. Soc. Perkin Trans. 1, 283 (1989).

  5.) M. Newcomb, J. Am. Chem. Soc., 112, 5186 (1990).

  J. March, Advanced Organic Chemistry (3rd ed), 262 (1985).

  M.J. Aurell, J. Chem. Research (S), 276 (1994).

   

  4. / P. Huszthy, K. Lempert, Gy. Simig, J. Tamás: The Reduction of Triarylcarbenium

  Ions by Alcohols: Simple Hydride Transfer or Concerted Breakdown of ortho-

  -Adducts?, J. Chem. Soc. Perkin Trans. 2, 1671-1674 (1982).

  Hivatkozások:

  1.) Ö. I.H. Hillier, J. Chem. Soc. Perkin Trans. 2, 1345 (1988).

  C.I.F. Watt, Adv. Phys. Org. Chem., 24, 57 (1988).

  R.S. Dainter, J. Chem. Soc. Perkin Trans. 1, 283 (1989).

  M. Wada, Bull. Chem. Soc. Japan, 68, 3233 (1995).

  5.) M.H. Elnagdi, Rev. Heteroatom Chem., 13, 179, (1995).

  B.W. Laursen, J. Am. Chem. Soc., 120, 12255 (1998).

  R.E. Oyler, Tetrahedron Lett., 41, 8247 (2000).

  B.W. Laursen, Chem.-Eur. J. 7, 1773 (2001).

   

  5. / P. Huszthy, K. Lempert, Gy. Simig, K. Vékey: The Reaction of Tris-(4-methoxy-

  phenyl)methyl Chloride with Sodium Methoxide - Non-operation of Single Electron

  Transfer Pathways, J. Chem. Soc. Perkin Trans. 1, 3021-3125 (1982).

  Hivatkozások:

  1.) L. Eberson, Acta Chem. Scand. Ser. B. (Org. Chem. Biochem.), 38, 439 (1984).

  Z.V. Todres, Tetrahedron, 41, 2771 (1985).

  R.S. Dainter, J. Chem. Soc. Perkin Trans. 1, 283 (1989).

  B.W. Laursen, J. Am. Chem. Soc., 120, 12255 (1998).

  5.) B.W. Laursen, Chem.-Eur. J. 7, 1773 (2001).

   

  6. / P. Huszthy, K. Lempert, Gy. Simig, J. Tamás, J. Hegedûs- Vajda, G. Tóth:

  The Ambident Reactivity of Triphenylmethyl Radicals in Hydrogen-abstraction

  Reactions and the Mechanism of the Base-catalised Rearrangement of (Diphenyl-

  methylene)-cyclohexadienes (a Type of Semibenzene) into Triphenylmethane,

  J. Chem. Soc. Perkin Trans. 2, 491-497 (1985).

  Hivatkozások:

  1.) W.P. Neumann, Chem. Ber., 119, 3422 (1986).

  M. Newcomb, J. Am. Chem. Soc., 112, 5186 (1990).

  R.S.P. Corriu, Organometallics, 10, 2297 (1991).

  R.S.P. Corriu, Organometallics, 10, 3574 (1991).

  5.) P.S. Engel, J. Org. Chem., 56, 3073 (1991).

  N.I. Tzerpos, J. Chem. Soc. Perkin Trans. 2, 755 (1995).

  J. Werry, J. Chem. Soc. Perkin Trans. 1, 3103 (1995).

  P.H. Dussault, Tetrahedron, 52, 12381 (1996).

  F.A. Davis, J. Org. Chem, 62, 2555 (1997).

  10.) A Kers, Tetrahedron Lett., 40, 4263 (1999).

  A Kers, Heteroatom Chem. 10, 492 (1999).

   

  7. / P. Huszthy, K. Lempert, Gy. Simig: Single-electron-transfer-initiated Thermal

  Reactions of Arylmethyl Halides. Part 11. The Reaction of Trityl Halides with

  Sodium Methoxide in 2,2-Dimethoxypropane, J. Chem. Soc. Perkin Trans. 2,

  1323-1329 (1985).

  Hivatkozások:

  1.) S. Bakkas, Tetrahedron, 43, 501 (1987).

  M. Chanon, Acc. Chem. Res., 20, 214 (1987).

  L. Eggert, Zeitschrift für Chemie, 27, 385 (1987).

  M. Newcomb, J. Am. Chem. Soc., 112, 5186 (1990).

  5.) F. Akiyama, Bull. Chem. Soc. Japan, 67, 873 (1994)

  M.J. Aurell, J. Chem., Research (S), 276 (1994).

  T. Goslinski, Helv. Chim. Acta, 83, 373 (2000).

   

  8. / P. Huszthy, K. Lempert, Gy. Simig: The Reduction of Triarylcarbenium Ions

  by n-Nucleophiles. The Operation of the Intramolecular Version of the Olah-Svoboda

  Mechanism in the Reductive Cyclization of the Tris-(2,6-dimethoxyphenyl)carbenium

  Ion, J. Chem. Soc. Perkin Trans. 2, 1351-1354 (1985).

  Hivatkozások:

  1.) M. Wada, J. Chem. Soc. Chem. Commun., 1462 (1993).

  M. Wada, Bull. Chem. Soc. Japan, 68, 243 (1995).

  A. Rieker, Zeitschrift fur Kristallographie, 212, 161 (1997).

  A. Faldt, J. Chem. Soc. Perkin Trans. 2, 2219 (1997).

  5.) B.W. Laursen, J. Am. Chem. Soc., 120, 12255 (1998).

  M. Wada, Bull. Chem. Soc. Jpn., 72, 779 (1999).

  B.W. Laursen, Chem.-Eur. J. 7, 1773 (2001).

   

  9. / P. Huszthy, K. Lempert, Gy. Simig: J. Tamás: Are Radicals Intermediates in

  Nucleophilic Substitution Reactions of Trityl Halides with Potassium t-Butoxide?,

  J. Chem. Research (S), 309 (1985), J. Chem. Research (M), 3419-3430 (1985).

  Hivatkozások:

  1.) L. Eggert, Zeitschrift für Chemie, 27, 385 (1987).

  C.L. Cheong, J. Chem. Soc. Perkin Trans. 1, 3301 (1988).

  M. Newcomb, J. Am. Chem. Soc., 112, 5186 (1990).

  M.J. Aurell, J. Chem. Research (S), 276 (1994).

   

  10. / P. Huszthy, K. Lempert, Gy. Simig, J. Tamás, J. Hegedûs-Vajda, A. Almási:

  The Dehydrogenation of Alcohols with Tris-(o-methoxyphenyl)carbenium

  Chloride, J. Chem. Research (S), 228-229 (1985), J. Chem. Research (M), 2524-

  2540 (1985).

  Hivatkozás:

  1.) L. Eggert, Zeitschrift für Chemie, 27, 385 (1987).

   

  11. / Gy. Simig, G. Doleschall, Gy. Hornyák, J. Fetter, K. Lempert, J. Nyitrai,

  P. Huszthy, T. Gizur, M. Kajtár-Peredy: Simple and Condensed

  b-Lactams I. The Application of Diketene in b-Lactam Synthesis.

  The Synthesis and Functional Group Manipulations of Diethyl-3-acetyl-

  -4-oxoazetidine-2,2-dicarboxylates, Tetrahedron, 41, 479-484 (1985).

  Hivatkozások:

  1.) R.J. Clemens, Chem. Rev., 86, 241 (1986).

  T. Burgemeister, Arch. Pharm.(Weinheim), 321, 349 (1988).

  A.S. Kende, Tetrahedron Lett., 29, 2521 (1988).

  T. Kawabata, J. Org. Chem., 57, 1864 (1992).

  5.) K. Kawamura, J. Synth. Org. Chem. Japan, 50, 61 (1992).

  X.H. Qian, J. Org. Chem., 67, 3595 (2002).

  M. Capet, Eur. Pat. Appl., 39pp., EP1650186 (20060426).

   

  12. / J.S. Bradshaw, Y. Nakatsuji, P. Huszthy, B.E. Wilson, N.K. Dalley,

  R.M. Izatt: Proton-Ionizable Crown Compounds. 3. Synthesis and Structural

  Studies of Macrocyclic Polyether Ligands Containing a 4-Pyridone Subcyclic

  Unit, J. Heterocyclic Chem., 23, 353-360 (1986).

  Hivatkozások:

  1.) J.M. Alonso, Heterocycles, 26, 989 (1987).

  G. X. He, J. Am. Chem. Soc., 110, 603 (1988).

  C.W. McDaniel, J. Heterocyclic Chem., 26, 413 (1989).

  Y. Li, J. Org. Chem., 56, 4193 (1991).

  5.) M. Bochenska, J. Coordination Chem., 27, 129 (1992).

  S. Elsani, J. Heterocyclic Chem., 31, 1271 (1994).

  A. Vichet, J. Org. Chem., 59, 5156 (1994).

  E. Weber, J. Prakt. Chem. Chem. Zeit., 337, 451 (1995).

  H.J. Choi, Bull. Korean Chem Soc., 18, 1216 (1997).

  10.) K. Bernauer, Inorg. Chim. Acta, 276, 1 (1998).

  L.G. Kuzmina, J. Organometal Chem., 575, 39 (1999).

  G.W. Buchanan, Progress in Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy, 34, 327 (1999).

  R.M. Claramunt, Adv. Heterocycl. Chem., 77, 1 (2000).

  I. Alkorta, J. Heterocyclic Chem., 38, 1387 (2001).

  15.) A.T. Lormier, Heterocycles, 57, 449 (2002).

  M. Sato, Heterocyles, 60, 899 (2003).

  L.V.R. Bonaga, Org. Lett., 5, 4537 (2003).

  S. Inokuma, Heterocycles, 63, 333 (2004).

  L.V.R. Bonaga, J. Am. Chem. Soc., 127, 3473 (2005).

  20.) S. Elshani, J. Heterocycl. Chem., 42, 621 (2005).

   

  13. / J.S. Bradshaw, P. Huszthy, R.M. Izatt: Proton-Ionizable Crown Compounds.

  7. Synthesis of New Crown Compounds Containing the Dialkylhydrogenphosphate

  Moiety, J. Heterocyclic Chem., 23, 1673-1676 (1986).

  Hivatkozások:

  1.) J.P. Dutasta, Tetrahedron Lett., 28, 3577 (1987).

  J.P. Shukla, Thermochim. Acta, 130, 103 (1988).

  E.N. Tsvetkov, Uspekhi Khimii, 57, 1353 (1988).

  J.P. Dutasta, J. Am. Chem. Soc, 111, 7136 (1989).

  5.) M. Badri, J. Am. Chem. Soc., 112, 5618 (1990).

  D. Colombo, Inorg. Chem., 30, 3365 (1991).

  H. Wasserman, J. Chem. Soc. Perkin Trans. 2, 2043 (1992).

  B. Oussaid, J. Org. Chem., 58, 4500 (1993).

  A.M. Caminade, Chem. Reviews, 94,1183 (1994).

  10.) A.A. Chaikovskaya, Zhur. Obsh. Khimii, 64, 765 (1994).

  A.H. Vanoijen, J. Org. Chem., 59, 2399 (1994).

  J. Mitjaville, Synthesis, 952 (1995).

  N. Birbicer, Syn. React. Inorg. Met Org. Chem., 29, 1353 (1999).

  N. Kurtoglu, Syn. React. Inorg. Met. Org. Chem., 29, 1779 (1999).

  15.) S. Inokuma, Heterocycles, 63, 333 (2004).

   

  14. / J.S. Bradshaw, P. Huszthy, H. Koyama, S.G. Wood, S.A. Strobel, R.B. Davidson,

  R.M. Izatt, N.K. Dalley, J.D. Lamb: J.J. Christensen: Proton-Ionizable Crown

  Compounds. 8. Synthesis and Structural Studies of Macrocyclic Polyether Ligands

  Containing a 4-Thiopyridone Subcyclic Unit, J. Heterocyclic Chem., 23, 1837-1843

  (1986).

  Hivatkozások:

  1.) R. Bhula, Coordination Chem. Rev., 91, 89 (1988).

  J.P. Dutasta, J. Am. Chem. Soc., 111, 7136 (1989).

  U. Olsher, J. Am. Chem. Soc., 111, 9217 (1989).

  U. Olsher, J. Incl. Phenom., 9, 125 (1990).

  5.) A.A. Chaikovszkaya, Zhur. Obsh. Khimii, 64, 765 (1994).

  B.J. Coe, J. Chem. Soc. Dalton Trans., 591 (1997).

  J.P. Declercq, Acta Crystallogr. C53, 1484 (1997).

  D.O. Popescu, Rev.Roum.Chim.,45, 357 (2000).

  G.W. Gokel, Chem. Rev., 104, 2723 (2004).

  10.) S. Inokuma, Heterocycles, 63, 333 (2004).

   

  15. / J.S. Bradshaw, R.M. Izatt, P. Huszthy, Y. Nakatsuji, J.F. Biernat, H. Koyama,

  C.W. McDaniel, S.G. Wood, R.B. Nielsen, G.C. LindH, R.L. Bruening, J.D. Lamb,

  J.J. Christensen: The Design of Proton-Ionizable Macrocyclic Ligands for

  Selective Cation Transport in Liquid Membrane Systems, Studies in Organic

  Chemistry, 31, 553-560 (1987).

  Hivatkozások:

  1.) F. de Jong Comprehensive Supramolecular Chemistry, Vol. 10. Supramolekular Technology. Chapter 2. Carrier. Mediated Transport Trough Liquid Membrans, p. 13. Eds. J. L. Atwood, J. E. D. Davis, D. D. MacNicol, F. Vögtle, 1996, Oxford, UK.

   

  16. / R.M. Izatt, G.C. LindH, R.L. Bruening, P. Huszthy, J.D. Lamb, J.S. Bradshaw,

  J.J. Christensen: Proton-Ionizable Crown Compounds. 12. Proton-Coupled

  Selective Membrane Transport of Li+ Using a Proton-Ionizable Pyridino

  Macrocycle, J. Incl. Phenom., 5, 739-745 (1987).

  Hivatkozások:

  1.) Y.Nakatsuji, J. Org. Chem., 54, 2988 (1989).

  R. Wakita, J. Org. Chem., 55, 2752 (1990).

  K.B. Yatsimrsky, J. Anal. Chem. of the USSR, 45, 1209 (1990).

  B.P. Czech, J. Org. Chem., 57, 725 (1992).

  5.) M.V. Martinezdiaz, Synthesis, 1091 (1994).

  V. Alexander, Chem. Rev., 95, 273 (1995).

  B.T.T. Lan, Analytical Sciences, 14, 191 (1998).

  F. de Jong, Carrier- mediated Transport Trough Liquid Membrans in Comprehensive Supramolecular Chemistry, Vol. 10. Supramolecular Technology. Chapter 2., p. 13. Eds. J. L. Atwood, J. E. D. Davis, D. D. MacNicol, F. Vögtle, Pergamon Press, 1996, Oxford, UK.

   

  17. / R.M. Izatt, G.C. LindH, R.L. Bruening, P. Huszthy, C.W. McDaniel, J.S. Bradshaw,

  J.J. Christensen: Separation of Silver from Several Transition and Post-Transition

  Metal Cations Using Pyridone and Triazole Macrocycles in Liquid Membrane

  Systems (Part 14 of Proton-Ionizable Crown Compounds), Anal. Chem., 60,

  1694-1699 (1988).

  Hivatkozások:

  1) M. Grote, Fresenius Z. Anal. Chem. (Wiesbaden), 335, 698 (1989).

  M. Oue, J. Chem. Soc. Perkin Trans. 1, 1675 (1989).

  M. Munoz, Anal. Lett., 23, 1591 (1990).

  R.P. Singh, Analyst, 115, 301 (1990).

  5.) Y. Li, J. Org. Chem., 56, 4193 (1991).

  C. Airoldi, Cooordination Chem. Rev., 119, 29 (1992).

  A.P. Paiva, Separation Sci. Technol., 28, 947 (1993).

  A.P. Marchand, Tetrahedron Lett., 34, 5377 (1993).

  L. Boyadzhi, J. Membrane Sci., 86,137 (1994).

  10.) S. Elsani, J. Heterocyclic Chem., 31,1271 (1994).

  S. Inokuma, Bull. Chem. Soc. Japan, 67, 1462 (1994).

  S. Inokuma, Chemistry Letters, 1729 (1994).

  S. Inokuma,Heterocycles, 40, 401 (1995).

  S. Inokuma, Top. Curr. Chem., 172, 87 (1994).

  15.) C. Palet, J. Membrane Sci., 98, 241 (1995).

  S.F. Wang, Anal. Chem., 67, 919 (1995).

  K. Fujii, Bioorg. & Medicinal Chem. Lett., 5,843 (1995).

  S. Inokuma, J. Incl. Phenom., 23, 73 (1995).

  R.A. Bartsch, Tetrahedron, 52, 8979 (1996).

  S. Inokuma, Heterocycles, 40, 401 (1995)

  20.) S. Dernini, J.Chem. Engin. Data, 41, 1388 (1996).

  R.A. Elbachi, J. Membrane Sci., 121, 159 (1996).

  S. Chung, Talanta , 44, 1291 (1997).

  J. Noguerol, J. Membrane Science, 134, 261 (1997).

  M.K. Beklemishev, Chemical Analysis (New York), 143, 63 (1997).

  25.) S. Inokuma, Chemistry Letters, 287 (1998).

  Q.M. Li, Talanta , 46, 927 (1998).

  S. Inokuma, Heterocycles, 54, 123 (2001).

  S. Alexandrova, Sep. Purif. Technology, 22-23, 567 (2001).

  S. Inokuma, J. Incl. Phenom. Macrocycl. Chem., 39, 35 (2001).

  30.) M. Shamsipur, Indian. J. Chem. A, 40, 594 (2001).

  F.J. Alquacil, Rev. Metal Madrid, 38, 45 (2002).

  K. Dimitrov, Chem. Eng. Technol., 25, 663 (2002).

  T. Fricke, Anal. Bioanal. Chem., 374, 148 (2002).

  S. Inokuma, Cyclophane Chemistry for 21th Century, 149 (2002).

  35.) S.E. Ghazy, Indian J. Chem. Technology, 10, 457 (2003).

  Inokuma, Heterocycles, 63, 333 (2004).

  M.M. Ardakani, Analitical Sciences, 20, 1667 (2004).

  M.M. Ardakani, Bulletin of Electrochemistry, 20, 385 (2004).

  S. Inokuma, J. Org. Chem, 70, 1698 (2005).

  40.) H. Sakamoto, Analytical Chem., 77, 1999 (2005).

  S. Elshani, J. Heterocycl. Chem., 42, 621 (2005).

  F. de Jong, Carrier- mediated Transport Trough Liquid Membrans in Comprehensive Supramolecular Chemistry, Vol. 10. Supramolecular Technology. Chapter 2., p. 13. Eds. J. L. Atwood, J. E. D. Davis, D. D. MacNicol, F. Vögtle, Pergamon Press, 1996, Oxford, UK.

   

  18. / R.M. Izatt, G.C. LindH, P. Huszthy, G.A. Clark, J.S. Bradshaw, J.J. Christensen:

  Proton-Ionizable Crown Compounds. 18. Comparison of Alkali Metal Transport in a

  H2O-CH2Cl2-H2O Liquid Membrane System by Four Proton-Ionizable Macrocycles

  Containing the Dialkylhydrogenphosphate Moiety, J. Incl. Phenom., 7, 501-509 (1989).

  Hivatkozások:

  1.) P.R. Brown, J. Membrane Sci., 56, 195 (1991).

  Y. Habata, J. Chem. Soc. Perkin Trans. 1, 2651 (1992).

  Y. Habata, Tetrahedron Lett., 33, 5815 (1992).

  L. Vanoostenryck, J. Incl. Phenom., 16, 383 (1993).

  5.) Y. Habata, Coordination Chem. Rev., 148, 97 (1996).

  J.P. Declercq, J. Chem. Soc. Perkin Trans. 2, 2471 (1996).

  P. Delangle, J. Org. Chem., 61, 8904 (1996).

  J.P. Declercq, Phosphorus Sulfur, 155, 1 (1999).

  G.G. Talanova, Ind. Eng. Chem. Res., 39, 3550 (2000).

  10.) R. Wodzki, Macromol. Chem. Physic., 202, 145 (2001).

  F. de Jong, Carrier- mediated Transport Trough Liquid Membrans in Comprehensive Supramolecular Chemistry, Vol. 10. Supramolecular Technology. Chapter 2., p. 13. Eds. J. L. Atwood, J. E. D. Davis, D. D. MacNicol, F. Vögtle, Pergamon Press, 1996, Oxford, UK.

   

  19. / Gy. Izsó-Gergácz, P. Huszthy, K. Lempert, J. Fetter, Gy. Simig, J. Tamás,

  J. Hegedûs-Vajda: Single-electron-transfer-initiated Thermal Reactions of Arylmethyl

  Halides. Part 13. Reactions of Some p-Substituted Triphenylmethyl Chlorides with

  Alcohols, Alkali-Metal Alcoholates and Tributylamine, J. Chem. Soc. Perkin Trans. 2,

  769-778 (1989).

  Hivatkozások:

  1.) N.I. Tzerpos, J. Chem. Soc. Perkin Trans. 2, 755 (1995).

  M.G. Siskos, Bull. Soc. Chim. Belg. 105, 759 (1996).

   

  20. / P. Huszthy, Gy. Izsó-Gergácz, K. Lempert, M. Kajtár-Peredy, M. Gyôr, A. Rockenbauer,

  J. Tamás, Single-electron-transfer-initiated Thermal Reactions of Arylmethyl Halides.

  Part 14. The Reaction of Triphenylmethyl Halides with Tributylphosphine and Tributyl-

  amine in Apolar Solvents, J. Chem. Soc. Perkin Trans. 2, 1513-1520 (1989).

  Hivatkozások:

  1.) M.J. Aurell, J. Chem. Research (S), 276 (1994).

  M.G. Siskos, Bull. Soc. Chim. Belg. 105, 759 (1996).

  A. Kers, Heteroatom Chem., 10, 492 (1999).

  J. Suwinski, Tetrahedron, 57, 1639 (2001).

   

  21. / P. Huszthy, Gy. Izsó-Gergácz, K. Lempert. M. Gyôr, A. Rockenbauer: Single-electron-

  -transfer-initiated Thermal Reactions of Arylmethyl Halides. Part 15. The Raection of

  Triphenylmethyl Bromide with Potassium-O-Ethyl Dithiocarbonate (Potassium Xanthate)

  in Benzene and Cumene. A Note of Caution on the Application of the Radical Trap

  Dicyclohexylphosphine as a Probe for Electron-transfer-initiated Reaction of Triphenyl-

  methyl Halides, J. Chem. Soc. Perkin Trans. 2, 2009-2015 (1990).

  Hivatkozás:

  1.) M.J. Aurell, J. Chem. Research (S), 276 (1994).

   

  22. / J.S. Bradshaw, P. Huszthy, C.W. McDaniel, C.-Y. Zhu, N.K. Dalley, R.M. Izatt,

  S. Lifson: Enantiomeric Recognition of Organic Ammonium Salts by Chiral Dialkyl-,

  Dialkenyl- and Tetramethyl-Substituted Pyridino-18-Crown-6 and Tetramethyl-Subsituted

  Bis-Pyridino-18-Crown-6 Ligands: Comparison of the Temperature Dependent 1H NMR

  and Empirical Force Field Techniques, J. Org. Chem., 55, 3129-3137 (1990).

  Hivatkozások:

  1.) K. Naemura, Bull. Chem. Soc. Jpn., 63, 3695 (1990).

  K. Deshayes, J.Org. Chem., 56, 6787 (1991).

  T.M. Georgiadis, J. Org. Chem., 56, 3362 (1991).

  Y. Li, J. Org. Chem., 56, 4193 (1991).

  5.) V. Alcazar, Isr. J. Chem. (Jerusalem), 32, 69 (1992).

  L. Echegoyen, Tetrahedron, 48, 9545 (1992).

  K. Marulyama, Tetrahedron, 48, 805 (1992).

  H. Tsukube, J. Chem. Soc. Chem. Commun., 1751 (1992).

  10.) H.J. Schneider, J. Org. Chem., 58, 3648 (1993).

  G. Wipff, J. Coordination Chem., 27, 7 (1992).

  J. March, Advanced Organic Chemistry (4th ed.), 122 (1992).

  M.V. Martinez, Synthesis 1091 (1994).

  A. Vichet, J. Org. Chem., 59, 5156, (1994).

  15.) G. Subramanian, A Practical Approach to Chiral Separations

  by Liquid Chromatography, VCH, Weinheim, p. 49 (1994)

  K.B. Lipkowitz, J. Chromatography A, 694,15, (1995).

  M.R. Ganjali, J. Incl. Phenom., 23, 41, (1995).

  S. Warzeska, J. Chem. Soc. Chem. Commun., 499 (1996).

  A.H.M. Elwahy, J. Chem. Research (S), 182 (1996).

  20.) H.J. Buschman, Thermochimica Acta, 261, 1 (1995).

  M.Sawada, J. Am. Chem. Soc.,117, 7726 (1995).

  H. Brunner, J. Organometallic Chem., 541, 89 (1997).

  M. Grignond, J. Mol. Structure, 415, 101 (1997).

  P. Darrigo, Tetrahedron, 54, 15017 (1998).

  25.) D.T. Gryko, Tetrahedron, 54, 7505 (1998).

  B. Rezzonico, Organometallics, 17, 2656 (1998).

  H. Suh, Bull. Korean Chem. Soc., 19, 411 (1998).

  H.J. Buschmann, Supramol. Chem., 5, 139 (1998).

  X.L. Zhang, Chem. J. Chinese U., 19, 1262 (1998).

  30.) D'Ariggo, Tetrahedron: Asymmetry, 9, 4021 (1998).

  H.J. Buschmann, Rev. Roum. Chim., 43, 941 (1998).

  R. Ostaszevszki, J. Mol. Struct., 474, 197 (1999).

  G.W. Buchanan, Prog. Nucl. Magn. Res., 34, 327 (1999).

  K. Fuji, J. Am. Chem. Soc., 121, 3807 (1999).

  35.) S.Y. Zhang, Chinese J. Org. Chem., 19, 59 (1999).

  Tahri, J. Chem. Soc. Perkin Trans 2, 1739 (1999).

  D. Sellmann, Inorg. Chem., 38, 5314 (1999).

  D. Sellmann, Eur. J. Inorg. Chem., 423 (2000).

  X.M. Feng, Chinese J. Org. Chem., 20, 131 (2000).

  40.) C.W. Lee, J. Org. Chem., 65, 7225 (2000).

  O.S. Lee, Supramol. Chem., 12, 255 (2000).

  H.J. Buschmann, J. Incl. Phenom. Macrocycl. Chem., 39, 1 (2001).

  S. Inokuma, Heterocycles, 54, 123 (2001).

  M.B. Smith and J. March, March's Advanced Organic Chemistry (5th ed.), 152 (2001).

  45.) B. Zhao, Chinese Chem. Lett., 12, 31 (2001).

  S. Kobayashi, Org. Lett., 3, 165 (2001).

  K. Manabe, Yakugaku Zasshi, 121, 395 (2001).

  B. Zhao, J. Heterocyclic Chem., 38, 781 (2001).

  M.Z. Gao, Chinese J. Org. Chem., 21, 477 (2001).

  50.) S. Kobayashi, J. Brasil Chem. Soc., 12, 627 (2001).

  E.V. Rybak-Akimova, Inorg. Chim. Acta, 324, 1 (2001).

  T. Ema, J. Org.Chem., 66, 8682 (2001).

  L. Mutihac, Revue Roumanian Chim., 46, 941 (2001).

  S. Kobayashi, Accounts Chem. Res., 35, 209 (2002).

  55.) S.G. Kim, J. Amer. Chem. Soc., 124, 591 (2002).

  Y.K. Wu, J. Org. Chem., 67, 3802 (2002).

  C.W. Lee, Synthetic Commun., 32, 1595 (2002).

  K. Manabe, Chemistry-A European Journal, 8, 4095 (2002).

  S.E. Schaus, J. Amer. Chem. Soc., 124, 1307 (2002).

  60.) T. Hamada, J. Amer. Chem. Soc., 125, 2989 (2003).

  S. Autzen, European J. Inorg. Chem., 1401 (2003).

  H.C. Aspinall, Tetrahedron, 59, 10453 (2003).

  K. Manabe, Tetrahedron, 59, 10439 (2003).

  C.-P. Du, Tetrahedron:Asymmetry, 14, 3651 (2003).

  65.) V. Santini, Heterocyclic Commun., 9, 265 (2003).

  C.-Y. Wang, Synthetic Commun., 33, 3381 (2003).

  S. Abramson, Chem-Eur J., 9, 6071 (2003).

  A. M. S. El Sharief, Afinidad, 60, 32 (2003).

  T. Hamada, J. Syn. Org. Chem. Jpn., 61, 45 (2003).

  70.) B. Akermark, Dalton Transaction, 1215 (2004).

  D. Sellmann, European J. of Inorg. Chem., 581 (2004).

  A.A. Abbas, Tetrahedron, 60, 1541 (2004).

  J.L. Hou, J. Org. Chem., 69, 6228 (2004).

  M. Togrul, Chirality, 16, 351 (2004).

  75.) F. Jiang, Chinese J. Anal. Chem., 32, 1550 (2004).

  H.J. Buschmann, J. Incl. Phenom. Macrocycl. Chem., 53, 85 (2005).

  C.S. Lee, Tetrahedron, 61, 7924 (2005).

  C.Y. Wang, J. Heterocycl. Chem., 42, 1043 (2005).

  A. Procopio, Advanced Synthesis and Catalysis, 347, 1447 (2005).

  80.) M. Togrul, Tetrahedron:Asymmetry, 16, 2771 (2005).

  C.J. Li, Acta Crist. Sect.E-Struc. Rep. Online, 62, O416 Part 2 (2006).

  23. / K.E. Krakowiak, P. Huszthy, J.S. Bradshaw, R.M. Izatt: A New Method to Extend

  Dimercaptan or Diamino Chains with Aminopropyl Units Using 3-Bromo-N-Tritylpropan-

  amine, Tetrahedron Lett., 32, 21-22 (1991).

   

  24. / P. Huszthy, J.S. Bradshaw, C.-Y. Zhu, R.M. Izatt, S. Lifson: Recognition by New

  Symmetrically Substituted Chiral Diphenyl- and Di-tert-butylpyridino-18- crown-6 and

  Asymmetrically Substituted Chiral Dimethylpyridino-18-crown-6 Ligands of the Enantio-

  mers of Various Organic Ammonium Perchlorates, J. Org. Chem., 56, 3330-3336 (1991).

  Hivatkozások:

  1.) G. Li, J. Org. Chem., 56, 6964 (1991).

  C. Almansa, Tetrahedron, 48, 1497 (1992).

  P.S. Bates, J. Chem. Soc. Chem. Commun., 153 (1992).

  E.M. Keegstra, J. Org. Chem., 57, 6678 (1992).

  5.) M. Sawada, J. Am. Chem. Soc., 115, 7381 (1993).

  P. Molina, J. Org. Chem., 59, 3665 (1994).

  K. Naemura, Terahedron Asymmetry, 5, 1549 (1994).

  M. Sawada, J. Am. Chem. Soc., 117, 7726 (1995).

  M.T. Reetz, Pure & Appl. Chem., 68, 1279 (1996).

  10.) J. Bach, J. Org. Chem., 61, 9021 (1996).

  K. Naemura, J. Chem. Soc.Chem. Commun., 2749 (1996).

  K. Naemura, Tetrahedron Asymmetry, 8, 19 (1997).

  K. Naemura, Terahedron Asymmetry, 8, 873 (1997).

  Y. Habata, J. Am. Chem. Soc., 119, 7145 (1997).

  15.) K. Hirose, J. Chem. Soc. Perkin 2, 1649 (1997).

  K. Ogasahara, J. Chem. Soc. Perkin 1, 3227 (1997).

  K. Naemura, Tetrahedron:Asymmetry, 9, 563 (1998).

  C.D. Stevenson, J. Phys. Chem. B, 102, 2841 (1998).

  H. Suh, Bull. Korean Chem. Soc., 19, 411 (1998).

  20.) H.F.M. Nelissen, J. Chem. Soc. Perkin Trans 2, 2045 (1997).

  K.P.M. Vanhessche, Chemistry: a Europian Journal., 3, 517 (1997).

  G.S. Zhang, Synthetic Commun., 29, 1547 (1999).

  K. Fuji, J. Am. Chem. Soc., 121, 3807 (1999).

  Y.Y. Chen, J. Org. Chem., 64, 6870 (1999).

  25.) X.M. Feng, Chinese J. Org. Chem., 20, 131 (2000).

  C. Fischer, Chemistry: a Europian Journal, 6, 1026 (2000).

  H.W. Zhao, J. Org. Chem., 65, 2933 (2000).

  B.M. Choudary, Tetrahedron, 56, 7291 (2000).

  T.S. Jin, Synthetic Commun., 31, 2051 (2001).

  30.) S.G. Kim, J. Amer. Chem. Soc., 124, 591 (2002).

  J. Chen, Rapid. Commun. Mass Spectr., 16, 1251 (2002).

  C.Y. Wang, Chinese J. Org. Chem., 22, 522 (2002).

  K. Hirose, Tetrahedron Lett. 44, 1549 (2003).

  K. Hirose, Tetrahedron:Asymmetry, 14, 555 (2003).

  35) A.H.M. Elwahy, J. Heterocyclic Chem., 40, 1 (2003).

  V. Santini, Heterocyclic Commun., 9, 265 (2003).

  S. Abramson, Chem-Eur J., 9, 6071 (2003).

  B.A. Burkett, Synthesis, 1007 (2004).

  T.S. Jin, Chemistry (Rajkot, India), 1, 350 (2004).

  40.) M. Togrul, Chirality, 16, 351 (2004).

  E. Raffie, Bull. Korean Chem. Soc., 25, 599 (2004).

  C.-S. Lee, Tetrahedron, 61, 7924 (2005).

  H. Fironzabadi, J. Iranian Chem. Soc., 2, 85 (2005).

  K. Tsubaki, J. Org. Chem., 70, 4609 (2005).

  45.) H.J. Bushmann, J. Incl. Phenom. Macrocycl. Chem., 53, 85 (2005).

  C.S. Lee, Tetrahedron, 61, 7924 (2005).

  C.Y. Wang, J. Heterocycl. Chem. 42, 1043 (2005).

  A. Procopio, Advanced Synthesis and Catalysis, 347, 1447 (2005).

  M. Togrul, Tetrahedron:Asymmetry, 16, 2771 (2005).

  50.) M. Selva, J. Org. Chem., 71, 1464 (2006).

  A. P. Davies, Chiral Guest Recognition in Encyclopedia of Supramolecular Chemistry, Eds. J. L. Atwood, J. W. Steed, p. 243. Marcel Dekker, Inc. New York, 2004.

   

  25. / J.S. Bradshaw, K.E. Krakowiak, P. Huszthy, R.M. Izatt: Proton-Ionizable Crown

  Compounds. 20. The Synthesis of Polyazatriazolo-, Polyazabistriazolo- and Bispyridino-

  -Crown Ligands Containing Lipophilic Hydrocarbon Substituents, J. Heterocyclic Chem.,

  28, 773-775 (1991).

  Hivatkozások:

  1.) S.Elshani, J. Heterocyclic Chem., 31. 1271 (1994).

  M.V. Martinezdiaz, Synthesis, 1091 (1994).

  M.V. Martinezdiaz, Tetrahedron Asymmetry, 5, 1291 (1994).

  R.M. Claramunt, Adv. Heterocycl. Chem., 77, 1 (2000).

  5. ) A.H.M. Elwahy, J. Heterocyclic Chem., 40, 1 (2003).

  A.M.S. El-Sharief, Afinidad, 60, 32 (2003).

  S. Inokuma, Heterocycles, 63, 333 (2004).

  S. Elshani, J. Heterocycl. Chem., 42, 621 (2005).

   

  26. / P. Huszthy, M. Kajtár-Peredy, K. Lempert, J. Hegedûs-Vajda: Single-electron-transfer-

  -initiated Thermal Reactions of Arylmethyl Halides. Part 16. The Reaction of Triphenyl-

  methyl Halides with Triphenylphosphine in Cumene and tert-Butylbenzene, J. Chem. Soc.

  Perkin Trans. 2, 347-353 (1992).

  Hivatkozások:

  1.) J. Suwinski, Tetrahedron, 57, 1639 (2001).

  F. Alonso, Chem. Rev., 102, 4009 (2002).

   

  27. / P. Huszthy, M. Oue, J.S. Bradshaw, C.-Y. Zhu, T.-M. Wang, N.K. Dalley, J.C.Curtis,

  R.M. Izatt: New Symmetrical Chiral Dibenzyl- and Diphenyl-Substituted Diamido,-Dithionoamido-, Diaza-, and Azapyridino-18-crown-6 Ligands, J. Org. Chem., 57, 5383-5394 (1992).

  Hivatkozások:

  1.) U. Chiacchio, Terahedron, 50, 5503 (1994).

  G. Johansson, J. Chem. Soc. Perkin Trans. 1, 447 (1994).

  U. Chiacchi, Tetrahedron, 51, 5689 (1995).

  S. Louwrier, , Tetrahedron, 52, 2603 (1996).

  5.) C. Moberg, Acta Chem. Scand., 50, 195 (1996).

  Kumar, J. Org. Chem., 61, 7819 (1996).

  P.C. Hellier, J. Org. Chem., 61, 7270 (1996).

  B.H. Hoff, Tetrahedron: Asymmetry, 7, 3181 (1996).

  V. Percec, Macromolecules, 30, 943 (1997).

  10.) K. Ogasahara, J. Chem. Soc. Perkin 1, 3227 (1997).

  X.L Zhang, Chem. J. Chinese Univ. Chinese, 19, 1262 (1998).

  D.A. Neumayer, Inorganic Chemistry, 37, 5625 (1998).

  B. Rezzonico, Organometallics, 17, 2656 (1998).

  A.P. Machand, Tetrahedron, 55, 9687 (1999).

  15.) G. Broggini, Tetrahedron: Asymmetry,11, 1975 (2000).

  K. Tsubaki, Org. Lett., 3, 4071 (2001).

  B.M. Fox, J. Med. Chem., 44, 3915 (2001).

  P. Piatek, Tetrahedron: Asymmetry, 12, 1763 (2001).

  A. Szumna, Heterocycles, 56, 361 (2002).

  20.) C.W. Lee, Synthetic Commun., 32, 1595 (2002).

  M. Kitamura, J. Org. Chem., 67, 8685 (2002).

  M.P.J. Donners, Org. Process Res. Develop., 6, 606 (2002).

  A.H.M. Elwahy, J. Heterocyclic Chem., 40, 1 (2003).

  V. Santini, Heterocyclic Commun., 9, 265 (2003).

  25.) C.-Y. Wang, Synthetic Commun., 33, 3381 (2003).

  S. Abramson, Chem-Eur. J.,9, 6071 (2003).

  T. Govender, Tetrahedron:Asymmetry, 14, 1553 (2003).

  N.A. Itkinson, Heterocycles, 61, 593 (2003).

  G.A. Boyle, Tetrahedron:Asymmetry, 15, 2661 (2004).

  30.) P. Piatek, Tetrahedron, 60, 5769 (2004).

  D. Wannaporn, Molecular Diversity, 9, 321(2005).

  C.-Y. Wang, J. Heterocycl. Chem., 42, 1043 (2005).

  J. Kalisiak, Synthesis, 2210 (2005).

  H. Lebel, Science of Synthesis, 22, 141 (2005).

  35.) C.-S. Lee, Tetrahedron, 61, 7924 (2005).

  M. Karakaplan, Tetrahedron:Assymetry, 16, 2119 (2005).

  M.M. Gruza, Tetrahedron:Assymetry, 16, 1939 (2005).

   

   

  28. / J.S. Bradshaw, P. Huszthy, C.W. McDaniel, M. Oue, C.-Y. Zhu, R.M. Izatt, S. Lifson:

  Enantiomeric Recognition of Organic Ammonium Salts by Chiral Pyridino-18-crown-6

  Ligands: A Short Review, J. Coordination Chem., 27, 105-114 (1992).

  Hivatkozások:

  1.) P. Bako, J. Incl. Phenom., 26, 321 (1996).

  K. Naemura, Analytical Sciences, 14, 175 (1998).

  Y. Kubo, Synlett, 161 (1999).

  V. Rudiger, Eur. J. Org. Chem., 1847 (1999).

  5.) Y. Turgut, Tetrahedron:Asymmetry, 15, 1583 (2004).

  F. D'Anna, Tetrahedron, 61, 4577 (2005).

  29. / R.M. Izatt, C.-Y. Zhu, P. Huszthy, J.S. Bradshaw: Enantiomeric Recognition in

  Macrocycle-Primary Ammonium Cation Systems, in Crown Compounds: Toward Future

  Applications, ed. S.R. Cooper, VCH Press, New York, pp. 207-233 (1992).

  Hivatkozások:

  1.) Y. Li, J. Org. Chem., 59, 6539 (1994).

  S. Brandes, Bull. Soc. Chim. France, 133, 65 (1996).

  P. Bako, J. Incl. Phenom., 26, 321 (1996).

  K.S. Jeong, B. Kor. Chem. Soc., 17, 1178 (1996).

  5.) K. Brandt, J. Am. Chem. Soc., 118, 4496 (1996).

  S.E. Weinstein, Magnet. Res. Chem., 35, 273 (1997).

  K. Brandt, J. Am. Chem. Soc., 119, 12432 (1997).

  K. Naemura, Analytical Sciences, 14, 175 (1998).

  M. Inouye, Colorants for Non-Textile Applications, 238 (2000).

  10.) S.-G. Kim, J. Am. Chem. Soc., 124, 591 (2002).

  G. Heinrichs, Chem. Commun., 1252 (2003).

  Z. Dai, Chirality, 17 (Suppl.), S227 (2005).

   

  30. / P. Huszthy, J.S. Bradshaw, C.-Y.-Zhu, T.-M. Wang, R.M. Izatt: Recognition of the

  Enantiomers of Chiral Organic Ammonium Salts by Chiral Dibenzyl- and Diphenyl-Sub-

  stituted Diamido- or Dithionoamido-18-crown-6 Ligands, Gov. Rep. Announce., 92,

  No. 237,007 (1992), Chem. Abstr., 118, 234036y (1993).

   

  31. / D. Szabó, I. Kapovits, Á.Kucsman, P. Huszthy, Gy. Argay, M. Czugler, V. Fülöp,

  A.Kálmán, T. Koritsánszky, L. Párkányi: Spirosulfuranes with Different Heteroatoms

  in.Axial Positions. A comparision of N-S(IV)-O and N-S+(IV)...O= bond systems,

  J. Mol. Stuct., 300, 23-46 (1993).

  Hivatkozások:

  1.) J. Slowikowska, J. Mol. Struct., 442, 175 (1998).

   

  32. / I.-H. Chu, D.V. Dearden, J.S. Bradshaw, P. Huszthy, R.M. Izatt: Chiral Host-Guest

  Recognition in an Ion-Molecule Reaction, J. Am. Chem. Soc., 115, 4318-4320 (1993).

  Hivatkozások:

  1.) M. Sawada, Org. Mass Spectrom., 28, 1525 (1993).

  B.S. Freiser, Acc. Chem. Res., 27,353 (1994).

  M. Sawada, J. Chem. Soc. Chem. Commun., 2497 (1994).

  M. Sawada, Org. Mass Spectrom., 28, 1525 (1994).

  5.) F.J. Winkler, J. Chromatography A, 666, 549 (1994).

  H.F. Wu, J. Incl. Phenom., 18, 37 (1994).

  S. Lee, J. Am. Chem. Soc., 117, 159 (1995).

  M. Sawada, J. Am. Chem. Soc., 117, 7726 (1995).

  M. Vincenti, J. Chem. Soc. Perkin Trans.2, 1069 (1995).

  10.) M. Vincenti, J. Mass. Spectrom., 30, 925 (1995).

  M. Vincenti, Pure & Appl. Chem, 67, 1075 (1995).

  K. Matsuura, Chemistry Letters, 119 (1996).

  Y. Okahata, Langmuir, 12, 1023 (1996).

  K. Matsuura, Thin Solid Films, 273, 61 (1996).

  15.) P.S.H. Wong, Inorg. Chimica Acta, 246, 259 (1996).

  H. Tsukube, J. Chem. Soc. Chem. Commun., 477 (1996).

  D.M. Peiris, Internat. J. Mass Spectr. Ion. Proc., 158, 365 (1996).

  P.B. Armentro, J. Phys. Chem., 100, 2866, (1996).

  E. Camara, J. Am. Chem. Soc., 118, 8751 (1996).

  20.) J.S. Brodbelt, Complexation and the Gasphase in Comprehensive Supramolecular Chemistry, Pergamon, 1996, Oxford, UK,

  Vol. 1. Chapter 12, p. 465.

  Y. Ebara, Langmuir, 12, 5165 (1996).

  R.T. Peterson, ACS Symposium Series, 642, 130 (1996).

  K. Matsuura, Langmuir, 13, 814 (1997).

  K. Vekey, Analyt. Chem., 69, 1700 (1997).

  25.) J.S. Brodbelt, Mass Spectrometry, 16, 91 (1997).

  M.K. Green, Mass Spectrometry, 16, 53 (1997).

  M. Sawada, Mass Spectrometry, 16, 73 (1997).

  F.J. Winkler, J. Mass Spectrometry, 32, 1072 (1997).

  E.V. Denisov, Internat. J. Mass Sprctr.Ion. Proc., 167, 259 (1997).

  30.) J. Ramirez, J. Am. Chem. Soc., 120, 7387 (1998).

  J. Shen, Internat. J. Mass. Spectr. Ion. Proc., 176 (1998).

  K. Matsumoto, Anal. Commun., 35, 63 (1998)

  M. Sawada, Int. J. Mass Spectrom., 193, 123 (1999).

  B.L. Williamson, Int. J. Mass. Spectrom., 188, 53 (1999).

  35.) S.N. Gong, Int. J. Mass. Spectrom., 187, 401 (1999).

  J.S. Broadbelt, Int. J. Mass. Spectrom., 200, 57 (2000).

  Z.P. Yao, Anal. Chem., 72, 5383 (2000).

  J.M.J. Nuutinen, J. Am. Chem. Soc., 122, 10090 (2000).

  G. Grigorean, Anal. Chem., 72, 4275 (2000).

  40.) A. Filippi, Int. J. Mass Spectrom., 198, 137 (2000).

  K. Matsuura, Chemistry: A Europian Journal, 6, 1750 (2000).

  T. Mori, Chem. Commun., 45 (2000).

  C.A. Schalley, Int. J. Mass Spectrom., 194, 11 (2000).

  H.-J. Buschmann, Roumanian Chem. Quarterly Rev., 8, 313 (2000).

  45.) H.-J. Buschmann, Roumanian Biotechnological Lett., 5, 157 (2000).

  M. Naito, J. Am. Chem. Soc., 123, 11037 (2001).

  M. Shizuma, Carbohydr. Res., 335, 275 (2001).

  S.E. Yoo, B. Kor. Chem. Soc., 22, 917 (2001).

  M. Shizuma, J. Chem. Soc. Perkin. Trans. 2, 592 (2001).

  50.) G. Grigorean, Anal. Chem., 73, 1684 (2001).

  W.A., Tao, Anal. Chem., 73, 1692 (2001).

  S. Ahn, J. Am. Soc. Mass Spectrom., 12, 278 (2001).

  C.A. Schalley, Mass Spectrom. Rev., 20, 253 (2001).

  M. Sawada, Eur. J. Mass Spectrom., 7, 447 (2001).

  55.) D.V. Augusti, Anal. Chem., 74, 3458 (2002).

  M. Speranza, Chimica e l'Industria (Milan, Italy), 84, 37a/1(2002).

  J.F. Gal, Int. J. Mass Spectrom., 222, 259 (2003).

  Z. Takats, Anal. Chem., 75, 1514 (2003).

  H. Gao, J. Am. Soc. Mass Spectrom., 14, 916 (2003).

  60.) M. Spermanza, Adv. Phys. Org. Chem., 39, 147 (2004).

  M. Spermanza, Int. J. Mass Spectrom., 239, 277 (2004).

  J.L. Seymour, J. Mass Spectrom., 39, 1044 (2004).

  T.C. Yu, J. Am. Soc. Mass Spectrom., 15, 795 (2004).

  G. Grigorian, Int. J. Mass Spectrom., 234, 71 (2004).

  65.) K.A. Schug, J. Separation Science, 28, 1932 (2005).

  Z. Dai, Chirality, 17, S227 (2005).

  C.S. Lee, Tetrahedron, 61, 7924 (2005).

  Q. Liu, Anal. Chem., 77, 5302 (2005).

  C.L. Zu, Anal. Chem., 77, 5019 (2005).

  70.) D.V. Augusti, Quimica Nova, 29, 351 (2006).

   

  33. / J.S. Bradshaw, P. Huszthy, T.-M. Wang, C.-Y. Zhu, A.Y. Nazarenko, R.M. Izatt:

  Enantiomeric Recognition and Separation of Chiral Organic Ammonium Salts by Chiral

  Pyridino-18-crown-6 Ligands, Supramolecular Chem., 1, 267-275 (1993).

  Hivatkozások:

  1.) G. Bocelli, J. Incl. Phenom., 20, 105 (1995).

  T. Yoshino, Terahedron Lett., 37, 3475 (1996).

  T. Katoh, J. Synth. Org. Chem., 55, 946 (1997).

  T. Yoshino, Tetrahedron, 53, 10239 (1997).

  5.) W. Zielenkiewicz, J. Solution Chemistry, 27 121 (1998).

  A. Shahrisa, Iran J. Chem. Chem. Eng., 18, 91 (1999).

  A. Martinez, J. Org. Chem., 71, 1449 (2006).

  34. / J.S. Bradshaw, P. Huszthy, Wang, C.-Y. Zhu, R.M. Izatt: Enantiomeric Recognition of

  Chiral Organic Ammonium Salts by a Chiral Dimethyl(allyloxybenzo)pyridino-18-crown-6

  Macrocycle, Gov. Rep. Announce., 93, No. 340,230 (1993), Chem. Abstr., 120, 323541t

  (1994).

   

  35. / C.-Y. Zhu, R.M. Izatt, T.-M. Wang, P. Huszthy, J.S. Bradshaw: Thermodynamic and

  Structural Studies of Cation-Macrocycle Interaction, Pure Appl. Chem., 65, 1485-1492

  (1993).

  Hivatkozások:

  1.) P. Bako, J. Incl. Phenom., 26, 321 (1996).

  H.I. Batinic, Inorg. Chim. Acta, 260, 35 (1997).

   

  36. / P. Huszthy, J.S. Bradshaw, R.M. Izatt: Enantiomeric Separation of Chiral Organic

  Ammonium Salts by Chiral Pyridino-18-crown-6 Ligands, Gov. Rep. Announce., 93,

  No. 340,231 (1993), Chem. Abstr., 120, 338057p (1994).

   

  37. / T.-M. Wang, J.S. Bradshaw, J.C. Curtis, P. Huszthy, R.M. Izatt: Pi-pi Interaction in the

  Complexes of Pyridino-18-crown-6 Host Molecules and Aromatic Ammonium Salts as

  Determined by H NMR Spectroscopy, Gov. Rep. Announce., 93, No. 340,303 (1993),

  Chem. Abstr., 121, 34657f (1994).

   

  38. / C.-Y. Zhu, R.M. Izatt, T.-M. Wang, P. Huszthy, J.S. Bradshaw: Quantitation of

  Enantiomeric Recognition in Chiral Crown Ether-Ammonium Salt Systems,

  Gov. Rep. Announce., 93, No. 340,308 (1993), Chem. Abstr., 121, 107646j (1994).

   

  39. / I.-H. Chu, D.V. Dearden, J.S. Bradshaw, P. Huszthy, R.M. Izatt: Chiral Host-guest

  Recognition in the Solvent free Gas Phase as Determined by Fourier Transform Ion

  Cyclotron Resonance Mass Spectrometry (FT-ICR/MS), Gov. Rep. Announce., 93,

  No. 340,302 (1993), Chem. Abstr., 121, 164858d (1994).

   

  40. / T.-M. Wang, J.S. Bradshaw, J.C. Curtis, P. Huszthy, R. M. Izatt: A Structural Analysis

  of the Complexes of (S,S)- Dimethylpyridino-18-crown-6 with (R) and (S) -[a -(1-

  Naphthyl)ethyl]ammonium Perchlorate by NMR Techniques and Molecular Modelling,

  J. Incl. Phenom., 16, 113-122 (1993).

  Hivatkozás:

  1.) V. Rudiger, Eur. J. Org. Chem., 1847 (1999).

   

  41. / P. Huszthy, J.S. Bradshaw, K.E. Krakowiak, T.-M. Wang, N.K. Dalley: Efficient

  Synthesis of Azetidine Through N-Trityl- or N- Dimethoxytritylazetidines Starting from

  3-Amino-1-propanol or 3-Halopropylamine Hydrohalides, J. Heterocyclic Chem., 30,

  1197-1207 (1993).

  Hivatkozások:

  1.) J. Barluenga, Tetrahedron, 52, 3095 (1996).

  J. Barluenga, J. Org. Chem., 61, 5659 (1996).

  R. Bartnik, J. Chemical Crystallography, 28, 119 (1998).

  Y.X. Zhang, Internat. J. Chemical Kinetics, 30, 185 (1998).

  5.) M.L. Canle, J. Chem. Soc. Perkin Trans 2, 85 (2000).

  H. Oike, Macromol. Chem. Physic., 201, 1673 (2000).

  R.C. Desai, J. Org. Chem., 66, 4939 (2001).

  K. Kobayashi, X-ray Structure Analysis Online, 19, 53 (2003).

  F.J. Sayago, Tetrahedron, 62, 915 (2006).

   

  42. / T.-M. Wang, J.S. Bradshaw, P. Huszthy, X. Kou, N.K. Dalley, R.M. Izatt: Recognition

  by a New Chiral Dimethyl-Substituted Phenanthrolino-18-crown-6 Diester Ligand of the

  Enantiomers of Various Organic Ammonium Perchlorates, J. Heterocyclic Chem., 31, 1-10 (1994).

  Hivatkozások:

  1.) P. Bako, J. Incl. Phenom., 23, 195 (1995).

  S. Deng, Siam Journal on Optimization, 7, 274 (1997).

  A. Auslender, Mathematical Programming, 79, 3 (1997).

  J.S. Pang, Mathematical Programming, 79, 299 (1997).

  5.) W. Li, , Siam Journal on Optimization, 7, 966 (1997).

  R.C. Jagessar, Chem. Commun. 1685. (1997).

  M. Asakawa, Chem. A. European J. 3, 1136. (1997).

  S. Hirayama, Sasebo Kogyo Koto Lenmon Gakko Kenkyu, 33, 23. (1996).

  C.C. Chou, Siam Journal on Control and Optimization, 36, 1908 (1998).

  10.) S. Deng, Mathematical Programming, 83, 263 (1998).

  S.E. Deng, Siam Journal on Control and Optimization, 36, 1240 (1998).

  W. Li, Mathematics of Operations Research, 23, 443 (1998).

  O.L. Mangasarian, Mathematical Programming, 83, 187 (1998).

  R.C. Jagessar, JACS, 120, 11684. (1998).

  15.) Y. Gok, J. Coord. Chem. 45, 15. (1998).

  L.D. Wilson, Langmuir, 14, 4710. (1998).

  M. J. Gunter, JCS Perkin Trans 1., 1945. (1998).

  M. Lamsa, Acta Chem., 52, 563. (1998).

  L.D. Wilson, Can. J. Chem., 76, 25. (1998).

  20.) M. Bartelt, J. Approx. Theory, 97, 140 (1999).

  R.S. Iyer, Acta Mater., 47, 3079 (1999).

  P.L. Wang, J. Inorg. Mater., 14, 763 (1999).

  V. Rudiger, Eur. J. Org. Chem., 1847 (1999).

  L.I. Belenkii, Advances in Heterocyclic Chem. 73, 295. (1999).

  25.) A. Jourani, Siam J. Control. Optimiz., 38, 947 (2000).

  D.I. Officer, J. Sci. Food Agr., 80, 1428 (2000).

  J.F. Sturm, Siam J. Optimiz., 10, 1228 (2000).

  M. Gugat, Math. Program., 88, 255 (2000).

  H. Nierengarten, Analysis, 28, 259 (2000).

  30.) H. Tang, Organometallics, 19, 4810 (2000).

  J. H Wang, Cryobiology, 41, 1. (2000).

  L. Fielding, Tetrahedron, 56, 6151. (2000).

  A. P. Marchland, Tetrahedron, 56, 3121. (2000).

  G. Breton, Biotechnological Annual Review, 6, 59 (2000).

  35.) D. Appenroth, Toxicol. Lett., 122, 255 (2001).

  A.G.M. Barret, J. Org. Chem., 66, 2187 (2001).

  A. Manjula, ARKIVOC, 165 (2001).

  B.P. Duncker, Cell and Molecular Responses, 2, 21 (2001).

  J.H. Wang, Cryo-Letters, 22, 175 (2001).

  40.) J. Kockelkoren, Physica D Nonlinear Phenom., 168, 80 (2002).

  L. Avram, J. Org. Chem, 67, 2639 (2002).

  A. Moghimi, Inorg. Chem., 42, 1616 (2003).

  O.I. Kalchenko, J. Incl. Phenom. Macrocycl. Chem., 46, 19 (2003).

  W. Heilmayer, Supermol. Chem. 15, 375 (2003).

  45.) P. V. Bernhardt, Australian J. Chem., 56, 239 (2003).

  O. Kalchenko, J. Phys. Org. Chem., 16, 246 (2003).

  M.M. Harding, Eur. J. Biochem., 270, 1381 (2003).

  J. Bosch, Appl. Matematical Opt., 50, 161 (2004).

  Z.L. Wu, Siam J. Optimiz, 14, 621 (2004).

  50.) G. Amir, Cryobiology, 48, 273 (2004).

  G. Guella, Eur. J. Org. Chem., 1308 (2004).

  J.S. Lomas, J. Physical Org. Chem. 18, 1001 (2005).

  A. Moghimi, Zeitschriff für Anorganische Allgemeine Chemie., 631, 1941 (2005).

  A. Moghimi, J. Mol. Structure, 750, 166 (2005).

  55.) Z. Dai, Chirality, 17, S227-S233 (2005).

  C.S. Lee, Tetrahedron, 61, 7924 (2005).

  H. Wu, Colloid and Polimer Science, 283, 636 (2005).

  Y. Cohen, Angewandte Chemie, Int. Addition, 44, 520 (2005).

  H. van Ngai, Mathematical Programming, 104, 465 (2005).

  M. Lobert, Chem. A Eur. J., 12, 1629 (2006).

  43. / J. Fetter, P. Huszthy, M. Kajtár-Peredy, E. Keskeny, K. Lempert: Simple and Condensed

  b-Lactams. Part 21. Synthesis of Some Compounds related to the Monobactams, carrying

  Non-acylamino Substituents in Position 3 and Heterocyclic Quaternery Ammoniomethyl

  Substituents in Position 4 of the b-Lactam Ring, J. Chem. Research (S), 244 (1994),

  J. Chem. Research (M), 1241-1259 (1994).

   

  44. / P. Huszthy, J.S. Bradshaw, A.V. Bordunov, R.M. Izatt: Enantiomeric Separation of

  Chiral [a -(1-Naphthyl)ethyl]ammonium Perchlorate by Silica Gel-Bound Chiral

  Pyridino-18-crown-6 Ligands, Acta Chim. Hung.-Models in Chemistry, 131,

  445-454 (1994).

   

  45. / R.M. Izatt, T.-M. Wang, J.K. Hathaway, X.-X. Zhang, J.C. Curtis, J.S. Bradshaw,

  C.-Y. Zhu, P. Huszthy: Factors Influencing Enantiomeric Recognition of Primary Alkyl-

  ammonium Salts by Pyridino-18-crown-6 Type Ligands, J. Incl. Phenom., 17,

  157-175 (1994).

  Hivatkozások:

  1.) H. Graubaum, J. Prakt. Chem. Chem. Zeit., 337, 401 (1995).

  G. Lutze, J. Prakt. Chem. Chem. Zeit., 338, 564 (1996).

  P. Bakó, J. Incl. Phenom. Mol. Recogn., 26, 321 (1996).

  P.R. Ashton, Chemistry: A Europian Journal, 2, 709, (1996).

  5.) K. Brandt, J. Am. Chem. Soc., 118, 4496 (1996).

  K. Brandt, J. Am. Chem. Soc., 119, 12432 (1997).

  S.E. Weinstein, Magn. Reson. Chem., 35, 273 (1997).

  P.R. Ashton, J. Am. Chem. Soc., 119, 10641 (1997).

  V. Rudiger, Eur. J. Org. Chem., 1847 (1999).

  10.) S.J. Cantril, J. Chem. Soc. Dalton, 3715 (2000).

  S. Hwang, Chemistry Lett., 1002 (2000).

  S.J. Cantrill, Chemistry: A Europian Journal, 6, 2274 (2000).

  H.-J. Buschmann, Roumanian Chem. Quarterly Rev., 8, 313 (2000).

  H.-J. Buschmann, Roumanian Biotechnological Lett., 5, 157 (2000).

  15.) O.P. Kryatova, Tetrahedron, 59, 231 (2003).

  Y. Turgut, Tetrahedron:Asymmetry, 14, 3815 (2003).

  G. W. Gokel, Complexation of Organic Cations in Comprehensive Supramolecular Chemistry,Pergamon, Oxford, UK, 1996,

  Vol 1 Chapter 14, p. 511.

  M. Tugrul, Chirality, 16, 351 (2004).

  Y. Turgut, Tetrahedron:Asymmetry, 15, 1583 (2004).

  20.) M. Colera, Tetrahedron:Asymmetry, 16, 2673-79 (2005).

  C. S. Lee, Tetrahedron, 61, 7924 (2005).

   

  46. / J.T. Redd, J.S. Bradshaw, P. Huszthy, R.M. Izatt: New Chiral Pyrimidino-crown Ether

  Ligands, Gov. Rep. Announce., 94, No. 450,103 (1994), Chem. Abstr., 124, 8775f (1996).

   

  47. / P. Huszthy, J.S. Bradshaw, A.V. Bordunov, R.M. Izatt: Enantiomeric Separation of Chiral

  Alpha-(1-naphthyl)ethyl Ammonium Perchlorate by Silica-gel Bound Chiral Pyridino-

  18-crown-6 Ligands, Gov. Rep. Announce., 94, No. 450,104 (1994), Chem. Abstr., 124,

  20612h (1996).

   

  48. / A.Y. Nazarenko, P. Huszthy, J.S. Bradshaw, J.D. Lamb, R.M. Izatt: Molecular Recognition

  as Shown by the Solvent Extraction of (R)- and (S)-alpha-(1-naphthyl)ethyl Ammonium

  Picrate or Orange 2 by Chiral Pyridino-crown Ethers, Gov. Rep. Announce., 94, No.

  450,141 (1994), Chem. Abstr., 124, 290038h (1996).

   

  49. / F. Berta, J. Fetter, Gy. Hornyák, P. Huszthy, J. Nagy, J. Nyitrai, Gy. Simig, K. Zauer:

  Heterocycles and Beyond, Acta Chim. Hung.-Models in Chemistry, 131, 297-312 (1994).

  Hivatkozás:

  1.) L.I. Belenkii, Adv. Heterocycl. Chem., 73, 295 (1999).

   

  50. / R. M. Izatt, X.-X. Zhang, P. Huszthy, C.-Y. Zhu, J. K. Hathaway, T.-M.Wang,

  J.S.Bradshaw: A Thermodynamic Study of Enantiomeric Recognition of Organic

  Ammonium Cations by Pyridino-18-Crown-6 Type Ligands in Methanol and 1 : 1

  Methanol-1,2-Dichloroethane Mixture at 25.0 oC, J. Incl.Phenom., 18, 353-367 (1994).

  Hivatkozások:

  1.) P. Bakó, J. Incl. Phenom. Mol. Recogn., 26, 321 (1996).

  K. Brandt, J. Am. Chem. Soc., 118, 4496 (1996).

  K. Brandt, J. Am. Chem. Soc., 119, 12432 (1997).

  S.E. Weinstein, Magn. Reson. Chem., 35, 273 (1997).

  5.) D. Marji, J. Incl. Phenom. Macrocycl. Chem., 34, 49 (1999).

  V. Rudiger, Eur. J. Org. Chem., 1847 (1999).

  A.P. Marchand, Tetrahedron: Asymmetry, 10, 4695 (1999).

  A.P. Marchard, Kemija u Industriji, 50, 129 (2001).

  C.-S. Lee, Tetrahedron, 61, 7924 (2005).

   

  51. / K.E. Krakowiak, J.S. Bradshaw, P. Huszthy: Two New Methods to Form Substituted

  Oligoethylene Glycols, Tetrahedron Lett., 35, 2853-2856 (1994).

  Hivatkozások:

  1.) S. Alihodzic, Croatica Chemica Acta, 72, 803 (1999).

  C. Fischer, Chemistry: A Europian Journal, 6, 1026 (2000).

   

  52. / J.T. Redd, J.S. Bradshaw, P. Huszthy, R.M. Izatt: New Pyrimidino-Crown Ether

  Ligands, J. Heterocyclic Chem., 31, 1047-1052 (1994).

  Hivatkozások:

  1.) H. Graubaum, J. Prakt. Chem. Chem. Zeit., 337, 401 (1995).

  G. Lutze, J. Prakt. Chem. Chem. Zeit., 338, 564 (1996).

  V.M. Cherkasov, Khim. Geterotsikl. Soedin., 34, 867 (1998).

  G.M. Chen, J. Org. Chem., 64, 721 (1999).

  5.) A.H.M. Elwahy, Tetrahedron, 56, 897 (2000).

  M.Z. Gao, Chinese J. Org. Chem., 21, 477 (2001).

  A.H.M. Elwahy, J. Heterocyclic Chem., 40, 1 (2003).

  T.R. Webb, Biorg. Med. Chem. Lett., 14, 3869 (2004).

   

  53. / C. Wang, P. Huszthy, J.S. Bradshaw, J.D. Lamb, B. Olenyuk, D. Bearss, R.M. Izatt:

  Alkoxymethyl-substituted 18-Crown-6 and 21-Crown-7 Ligands: Synthesis, Complexation

  Properties and Metal Ion Membrane Separations, Separation Science and Technology, 30,

  1589-1607, (1995).

  Hivatkozások:

  1.) M.L. Dietz, Solvent Extraction and Ion Exchange, 14, 357 (1996).

  D.K Mandal, J. Membrane Science, 144, 13 (1998).

  K.B. Jirage, Trends Biotechnol., 17, 197 (1999).

   

  54. / J.K. Hathaway, R.M. Izatt, C.-Y. Zhu, P. Huszthy, J.S. Bradshaw: Enantiomeric

  Recognition by Chiral Pyridino-18-crown-6 Ligands for 1-Naphthylethylamine.

  The Effect of Alkyl Substituents on the Macrocycle Ring, Supramolecular Chem.,

  5, 9-13 (1995).

  Hivatkozás:

  1.) O.-S. Lee, Chem. Lett., 942 (2002).

   

  55. / A.Y. Nazarenko, P. Huszthy, J.S. Bradshaw, J.D. Lamb, R.M. Izatt: Molecular

  Recognition as Shown by the Solvent Extraction of (R)-and (S)-[a-(1-Naphthyl)ethyl]

  ammonium Picrate or Orange 2 by Chiral Pyridino-Crown Ethers, J. Incl. Phenom.,

  20, 13-22 (1995).

  Hivatkozások:

  1.) A. Arduini, J. Chem. Soc. Perkin Trans.2, 839 (1996).

  A. Arduini, J. Org. Chem., 61, 839 (1996).

  U. Cakir, J. Incl. Phenom. Macrocycl. Chem., 34, 153 (1999).

  P. Piatek, Tetrahedron: Asymmetry, 12, 1763 (2001).

  5.) U. Cakir, Dyes and Pigments, 60, 177 (2004).

   

  56. / J. S. Bradshaw, P. Huszthy, J. T. Redd, X.-X. Zhang, T.-M. Wang, J. K. Hathaway,

  J.J.Young, R. M. Izatt: Enantiomeric recognition of chiral ammonium salts by chiral

  pyridino- and pyrimidino- 18-crow-6 ligands: Effect of structure and solvents, Pure &

  Appl. Chem., 67, 691-695 (1995).

  Hivatkozások:

  1.) C. Reichard, Liebigs Ann. Chem., 707 (1997).

  G.M. Chen, J. Org. Chem., 64, 721 (1999).

  L.I. Belenkii, Adv. Heterocycl. Chem., 73, 295 (1999).

  O.S. Lee, Supramolecular Chem., 12, 255 (2000).

  5.) J. Irrure, Synthesis, 647 (2001).

  C.-Y. Wang, Synthetic Commun., 33, 3381 (2003).

  C.-Y. Wang, J. Heterocycl. Chem., 42, 1043 (2005).

  M. Colera, Tetrahedron: Asymmetry, 16, 2673 (2005).

  C.S. Lee, Tetrahedron, 61, 7924 (2005)

   

  57. / T-M. Wang, J.S. Bradshaw, P. Huszthy, R.M. Izatt: Various Aspects of Enantiomeric

  Recognition of (S,S)-Dimethylpyridino-18-Crown-6 by Several Organic Ammonium

  Salts, Supramolecular Chemistry, 6, 251-255 (1996).

  Hivatkozások:

  1.) V. Rudiger, Eur. J. Org. Chem., 1847 (1999).

  O.S. Lee, Supramolecular Chem., 12, 255 (2000).

   

  58. / Y. Habata, J.S. Bradshaw, J.J. Young, S.L. Castle, P. Huszthy: Syntheses and Structures

  of New Pyridino-18-crown-6 Ligands Containing Two Methyl, Two t-Butyl or Two Allyl

  Substituents on Chiral Positions next to the Pyridine Ring, Gov. Rep. Announce., 96,

  No. 20-00, 541 (1996), Chem. Abstr., 125, 328688j (1996).

   

  59. / Y. Habata, J.S. Bradshaw, J.J. Young, S.L. Castle, P. Huszthy: Recognition by New

  Pyridino-18-crown-6 Ligands Containing Two Methyl, Two t-Butyl or Two Allyl

  Substituents on Chiral Positions next to the Pyridine Ring for the Enantiomers of Chiral

  Organic Ammonium Perchlorates, Gov. Rep. Announce., 96, No. 20-00,543 (1996),

  Chem. Abstr., 125, 275006b (1996).

   

  60. / G. Pócsfalvi, M. Lipták, P. Huszthy, J.S. Bradshaw, R.M. Izatt, K. Vékey: A New

  Method for the Characterization of Chiral Host-Guest Complexation in Fast Atom

  Bombardment Mass Spectrometry, Anal. Chem., 68, 792-795 (1996). IF: 4,580

  Hivatkozások:

  1.) F.J. Winkler, J. Mass Spectrometry Rev., 32, 1072 (1997).

  K. Matsumoto, Anal. Commun., 35, 63 (1998).

  E. Redenti, J. Pharm. Sci., 88, 599 (1999).

  W.A. Tao, Anal. Chem., 71, 4427 (1999).

  5.) Z.P. Yao, Chem. Commun., 2119 (1999).

  P. Krishna, Eur. Mass Spectrom., 5, 485 (1999).

  C.A. Schalley, Int. J. Mass Spectrom., 194, 11 (2000).

  K.P. Madhusudanan, J. Mass Spectrom., 35, 237 (2000).

  Z.P. Yao, Anal. Chem., 72, 5394 (2000).

  10.) W.A. Tao, Anal. Chem., 73, 1692 (2001).

  C. Collette, J. Am. Soc. Mass Spectrom., 12, 304 (2001).

  D.X. Zhang, Int. J. Mass Spectrom., 204, 159 (2001).

  C.A. Schalley, Mass Spectrom. Rev., 20, 253 (2001).

  W.A. Tao, Anal. Chem., 73, 1692 (2001).

  15.) M. Sawada, Eur. J. Mass. Spectrom., 7, 447 (2001).

  D.V. Augusti, Anal. Chem., 74, 3458 (2002).

  L. Wu, Anal. Bioanal. Chem., 373, 618 (2002).

  W.A. Tao, Anal. Chem., 75, 25A (2003).

  M. Speranza, Int. J. Mass Spectrom., 232, 277 (2004).

  20.) M. Speranza, Adv. Phys. Org. Chem., 39, 147 (2004).

  M.E. Koscho, Tetrahedron: Asymmetry, 16, 801 (2005).

  K.A. Schug, J. Separation Science, 28, 1932 (2005).

  B.N. Brewer, Chirality, 17, 456 (2005).

  C.L. Zu, Anal. Chem., 77, 5019 (2005).

  25.) D.V. Augusti, Tetrahedron: Asymmetry, 16, 1881 (2005).

  D.V. Augusti, Quimica Nova, 29, 351 (2006).

   

  61./ Zs. Böcskei, Gy.M. Keserű, D. Menyhárd, P. Huszthy, J.S. Bradshaw, R.M. Izatt:

  Conformational Analysis of (S,S)-dimethyl-diketopyridino-18-crown-6,

  Acta Cryst., C52, 463-466 (1996).

   

  62./ X-X. Zhang, R.M. Izatt, J. S. Bradshaw, P. Huszthy: Enantiomeric Recognition of

  Chiral Organic Ammonium Guests by Chiral Pyridino-18-crown-6 Type Ligands

  in Alcohol/Dichloroethane Solvent Mixtures, Anales de Quimica Intenational

  Edition, 92, 64-69 (1996).

  Hivatkozások:

  1.) C.S. Lee, Tetrahedron, 61, 7924 (2005).

  63./ Y. Habata, J.S. Bradshaw, J.J. Young, S.L. Castle, P. Huszthy, T. Pyo, M.L. Lee,

  R.M. Izatt: New Pyridino-18-crown-6 Ligands Containing Two Methyl, Two t-Butyl

  or Two Allyl Substituents on Chiral Positions Next to the Pyridine Ring, J. Org. Chem.,

  61, 8391-8396 (1996).

  Hivatkozások:

  1.) K. Naemura, Tetrahedron Asymmetry, 8, 873 (1997).

  P.V. Ramachandran, Tetrahedron Lett., 38, 2417 (1997).

  G.A. Olah, Synthesis, 744 (1997).

  R. Newkome, Progress in Heterocyclic Chem., 9, 334 (1997).

  5.) D.T. Gryko, Tetrahedron, 54, 7505 (1998).

  G.M. Chen, J. Org. Chem., 64, 721 (1999).

  A.P. Marchand, Tetrahedron, 55, 9687 (1999).

  F. Rahm, J. Chem. Soc. Perkin Trans. 1, 1983 (2000)

  K. Hirose, J. Chem. Soc. Perkin Trans. 2, 1984 (2000).

  10.) M.Z. Gao, Chinese J. Org. Chem., 21, 477 (2001).

  A.P. Marchand, Kemija u Industriji, 50, 129 (2001).

  Y. Liu, Chinese J. Org. Chem., 22, 91 (2002).

  V. Santini, Heterocyclic Commun., 9, 265 (2003).

  W.L. Wong, Chem. Commun., 384 (2004).

  15.) J.R. Han, Acta Cryst. Section E, E61, 4250 (2005).

  J.R. Han, Acta Cryst. Section E, E61, 4358 (2005).

  C.S. Lee, Tetrahedron, 61, 7924 (2005).

   

  64./ A. Dobo, M. Liptak, P. Huszthy, K. Vekey: Chiral Recognition Via Host-Guest

  Interactions Detected by Fast-atom Bombardment Mass Spectrometry: Princeples and

  Limitataions: Rapid Commun. Mass Spectrom., 11, 889-896 (1997). IF: 2,502

  Hivatkozások:

  1) E. Nikolaev, Advances in Mass Spectrom., 279 (1998).

  N.M.M. Nibbering, Advances in Mass Spectrom., 43 (1998).

  Y.J. Liang , Int: J. Mass Spectom., 187, 977 (1999).

  W.A. Tao, Anal. Chem., 71, 4427 (1999).

  5) Z.P. Yao, Chem. Commun., 2119 (1999).

  K. Matsumoto, Rapid Commun. Mass Spectrom., 13, 2011 (1999).

  P. Krishna, Eur. J. Mass Spectrom., 5, 485 (1999).

  K.P. Madhusudanan, J. Mass Spectrom., 35, 237 (2000).

  Z.P. Yao, Anal. Chem., 72, 5383 (2000).

  10) Z.P. Yao, Anal. Chem., 72, 5394 (2000).

  C.A. Schalley, Mass Spectrom. Rev., 20, 253 (2001).

  M. Sawada, Eur. J. Mass Spectrom., 7, 447 (2001).

  L.M. Wu, Anal. Bioanal. Chem., 373, 618 (2002).

  M. Speranza, Int. J. Mass Spectrom., 232, 277 (2004).

  15) M. Sawada, Eur. J. Mass Spectrom., 10, 27 (2004).

  M. Speranza, Adv. Phys. Org. Chem., 39, 147 (2004).

  M.E. Koscho, Tetrahedron: Asymmetry, 16, 801 (2005).

  K.A. Schug, J. Separation Science, 28, 1932 (2005).

  B.N. Brewer, Chirality, 17, 456 (2005).

  20.) C.L. Zu, Anal. Chem., 77, 5019 (2005).

  D.V. Augusti, Tetrahedron:Asymmetry, 16, 1881 (2005).

   

  65./ L. Somogyi, P. Huszthy, J.S. Bradshaw, R.M. Izatt, M. Hollosi: Enantiomeric

  Recognition of Aralkyl Ammonium Salts by Chiral Pyridino-18-crown-6 Ligands: Use

  of Circular Dichroism Spectroscopy, Chirality, 9, 545-549 (1997).

  Hivatkozás:

  1.) N.M. Maier, J. Chromatography A, 906, 3 (2001).

   

  66./ J.T. Redd, J.S. Bradshaw, P. Huszthy, R.M. Izatt: Pyrimidino-and Proton-ionizable

  Pyrimidono-crown Ether Ligands: Synthesis and Preliminary Complexation Studies,

  J. Incl. Phenom., 29, 301-308 (1997).

  Hivatkozások:

  1.) R.M. Claramunt, Adv. Heterocyclic Chem., 77, 1 (2000).

  S. Imokuma, Heterocycles, 63 (2), 333 (2004).

   

  67./ V. Horvath, T. Takacs, G. Horvai, P. Huszthy, J.S. Bradshaw, R.M. Izatt:

  Enantomer-selectivity of Ion-selective Electrodes Based on a Chiral Crown-ether

  Ionophore, Anal. Lett. 30, 1591-1609 (1997). IF: 0,915

  Hivatkozások:

  1) P. Buhlmann, Chemical Sensors, 14, 93 (1998).

  R.I. Stefan, Current Trends in Anal. Chem., 1, 135 (1998)

  H.Y. Aboul-Enein, Crit. Rev. Anal. Chem., 28, 259 (1998).

  J. Janata, Anal. Chem., 70, 179 (1998).

  5) R.I. Stefan, Anal. Lett. 31, 1787 (1998).

  H.Y. Aboul-Enein, Anal. Lett., 32, 623 (1999).

  H.Y. Aboul-Enein, Analysis, 27, 53 (1999).

  R.I. Stefan, Talanta, 48, 1139 (1999).

  R.I. Stefan, Electroanal., 11, 192 (1999).

  10) R.I. Stefan, Chirality, 11, 631 (1999).

  H.Y. Aboul-Enein, Pharm. Dev. Technol., 4, 251 (1999).

  R.I. Stefan, Electroanal., 11, 1233 (1999).

  H.Y. Aboul-Enein, Prep. Biochem. Biotech., 29, 55 (1999).

  H. Eun, Anal. Chim. Acta, 413, 223 (2000).

  15) R.I. Stefan, Comb. Chem. High T SCR, 3, 445 (2000).

  R.I. Stefan, Cryst. Eng., 4, 113 (2001).

  M.F. Kemmere, Chiral Separation Techniques (2nd ed.), 127 (2001).

  R.I. Stefan, Sensors Update, 10, 123 (2002).

  Y.X. Zhou, Chemistry of Materials, 15, 2774 (2003).

  20) K.I. Ozoemena, Sensors and Actuators, B: Chemical, B98, 97 (2004).

  A.A. Ratko, Instrumentation Science and Tecnology, 32, 601 (2004).

  C.J. Sun, Analytical Lett., 37, 2259 (2004).

  R.M. Nejem, Talanta, 65, 437 (2005).

  K.I. Ozoemena, Talanta, 66, 501 (2005).

   

  68. / J.T. Redd, J.S. Bradshaw, P. Huszthy, R.M. Izatt, N.K. Dalley: Synthesis and

  Complexation Properties of Pyrimidine-derived Crown Ether Ligands,

  J. Heterocyclic Chem., 35, 1-8 (1998).

  Hivatkozások:

  1.) M.P. Groziak, Progress in Heterocycl. Chem., 11, 256 (1999).

  A.H.M. Elwahy, Tetrahedron, 56, 897 (2000).

  M.Z. Gao, Chinese J. Org. Chem., 21, 477 (2001).

  Z. Jedlinski, J. Heterocyclic. Chem., 38, 1249 (2001).

  5.) A.M. Costero, Supramolecular Chem., 15, 403 (2003).

  A.M. Costero, Comptes Rendus Chemie., 7, 15 (2004).

   

  69./ L. Somogyi, P. Huszthy, Z. Köntös, M. Hollósi: CD-monitored Enantiomeric

  Discrimination of Organic Ammonium Salts by Chiral Pyridino Macrocycles,

  Enantiomer, 3, 439-451 (1998).

  Hivatkozások:

  1.) H.-J. Buschmann: Roumanian Chem. Quarterly Rev., 8, 313 (2000).

  H.-J. Buschmann: Roumanian Biotechnological Lett., 5, 157 (2000).

  S. Sadeghi, Polish J. Chem., 77, 1175 (2003).

   

  70./ P. Huszthy, E. Samu, B. Vermes, G. Mezey-Vándor, M. Nógrádi, J.S. Bradshaw,

  R.M. Izatt: Synthesis of Novel Acridino-and Phenazino-18-crown-6 Ligands and

  Their Optically Pure Dimethyl-substituted Analogues for Molecular Recognition Studies,

  Tetrahedron, 55, 1491-1504 (1999).

  Hivatkozások:

  1) R.D. Larsen: Progress in Heterocycl. Chem., 12, 237 (2000).

  B.R.Lahue: Progress in Heterocycl. Chem., 12, 263 (2000).

  T. Fricke: Zeitschrift für Naturforschung, B. Chem. Sci., 57, 937 (2002).

  Y. Liu, Chinese J. Org. Chem., 22, 91 (2002).

  5) V. Santini, Heterocyclic Commun., 9, 265 (2003).

  I. Grosu, Eur. J. Org. Chem., 3153 (2003).

  I. Marko, Fr. Demande, FR 2834287 (2003). (Chem. Abstr.: 139: 69166).

  N.A. Itsikson, Heterocycles, 61, 593 (2003).

  T. Miyazawa, J. Mol. Catal. B: Enzymatic, 37, 63 (2005).

  10.) A.M. Alonso, Organic and Biomolecular Chem., 3, 2832 (2005).

   

  71./ T. Gérczei, Zs. Böcskei, G.M. Keserű, E. Samu, P. Huszthy: Enantiomeric Recognition

  of α -(1-Naphthyl)ethylammonium Perchlorate by Enantiomerically Pure

  Dimethylphenazino-18-crown-6 Ligand in Solid and Gas Phases,

  Tetrahedron: Asymmetry, 10, 1995-2005 (1999).

  Hivatkozás:

  1.) S.G. Kim, J. Amer. Chem. Soc., 124, 591 (2002).

   

  72./ Z. Köntös, P. Huszthy, J.S. Bradshaw, R.M. Izatt: Enantioseparation of Racemic

  Organic Ammonium Perchlorates by Silica Gel-bound Optically Active Di-tert-

  -butylpyridino-18-crown-6 Ligand, Tetrahedron: Asymmetry, 10, 2087-2009 (1999).

  Hivatkozások:

  1.) W.R. La Course, Anal. Chem., 72, 37R (2000).

  T.J. Ward, Anal. Chem., 72, 4521 (2000).

  K. Hirose, Tetrahedron Lett., 44, 1549 (2003).

  Y. Barre, Fr. Demande, FR 2834987 (2003). (Chem. Abstr.: 139:110815).

  5.) K. Hirose, Chirality, 17, 142 (2005).

  A. Szczepanska, Polish J. Chem., 79, 1909 (2005).

  K. Hirose, J. Chromatogr A, 1078, 35. (2005).

  E. Gorobets, Organic Lett., 8, 1483 (2006).

   

  73./ E. Samu, P. Huszthy, L. Somogyi, M. Hollósi: Enantiomerically Pure Chiral Phenazino-

  -crown Ethers: Synthesis, Preliminary Circular Dichroism Studies and Complexes with

  the Enantiomers of 1-Arethyl Ammonium Salts, Tetrahedron: Asymmetry, 10, 2775-2795

  (1999).

  Hivatkozások:

  1.) B.R. Lahue, Progress in Hetecycl. Chem., 12, 263 (2000).

  S. Amrein, Organic Lett., 3, 2357 (2001).

  D. Brohm, J. Am. Chem. Soc., 124, 13171 (2002).

  C.-P. Du, Tetrahedron:Asymmetry, 14, 3651 (2003).

  5.) I. Grosu, Eur. J. Org. Chem., 3153 (2003).

  A. Szczepanska, Polish. J Chem., 79, 1909 (2005)

  Y. Turgut, J. Ind. Phenom.Macrocycl. Chem., 54, 29 (2006).

  M. Amat, Tetrahedron, 61, 7693 (2005).

  M. Karakaplan, Tetrahedron: Asymmetry, 16, 2119 (2005).

   

  74./ Gy. Horváth, C. Rusa, Z. Köntös, J. Gerencsér, P. Huszthy: A New Efficient Method

  for the Preparation of 2,6-Pyridinedimethyl Ditosylates from Dimethyl

  2,6-Pyridinedicarboxylates from Dimethyl 2,6-Pyridinedicarboxylates, Synthetic

  Communications, 29, 3719-3731 (1999).

  Hivatkozások:

  1.) P. Rajakumar, Tetrahedron, 58, 1355 (2002).

  K. Afarinkia, Science of Synthesis, 14, 275 (2003).

  H. Brunner, Monatshefte für Chemie, 134, 1253 (2003).

  T. Vermonden, Tetrahedron, 59, 5039 (2003).

  5.) D. Spitzner, Science of Synthesis, 15, 11 (2005).

  D. Hobbus, Synlett, 123 (2005).

  M.R. George, Inorganic Chem., 45, 1739 (2006).

   

  75./ E. Samu, P. Huszthy, Gy. Horváth, Á. Szöllősy, A. Neszmélyi: Enantiomerically Pure

  Chiral Pyridino-crown Ethers: Synthesis and Enantioselectivity toward the Enantiomers

  of α-(1-Naphthyl)ethylammonium Perchlorate, Tetrahedron: Asymmetry, 10, 3615-3626

  (1999).

  Hivatkozások:

  1) T. Hirose, Tetrahedron: Asymmetry, 12, 375 (2001).

  T. Hirose, J. Incl. Phenom. Macrocycl. Chem., 43, 87 (2002).

  T.J. Wenzel, Chirality, 15, 256 (2003).

  Y. Turgut, Tetrahedron:Asymmetry, 14, 3815 (2003).

  5) C.-P. Du, Tetrahedron:Asymmetry, 14, 3651 (2003).

  N.A. Itsikson, Heterocycles, 61, 593 (2003).

  M. Togrul, Chirality, 16, 351-355 (2004).

  Y. Turgut, Tetrahedron: Asymmetry, 15 (10), 1583-1588 (2004).

  W.L. Wong, Chem. Commun., 384 (2004).

  10.) C.S. Lee, Tetrahedron, 61, 7924 (2005).

  M. Karakaplan, Tetrahedron: Asymmetry, 16, 2119 (2005).

  Y. Nakatsuji, Tetrahedron Lett., 46, 4331 (2005).

  M. Togrul, Tetrahedron: Asymmetry, 16, 2771 (2005).

  Y. Turgut, J. Incl. Phenom. Macrocycl. Chem., 54, 29 (2006).

   

  76./ Gy. Horváth, P. Huszthy: Chromatographic Enantioseparation of Recemic

  α-(1-Naphthyl)ethylammonium Perchlorate by a Merrifield Resin-bound

  Enantiomerically Pure Chiral Dimethylpyridino-18-crown-6 Ligand,

  Tetrahedron: Asymmetry 10, 4573-4583 (1999).

  Hivatkozások:

  1.) G. Gubitz, Biopharm. Drug. Dispos., 22, 291 (2001).

  Z.W. Bai, Chomatographia, 58, 43 (2003).

  G.W. Gokel, Chem. Rev., 104, 2723 (2004).

  A. Szczepanska, Polish J. Chem. Rev., 79, 1909 (2005).

   

  77./ Huszthy P.: Királis koronaéterek, Magyar Kémikusok Lapja, 55, 279-280, (2000).

   

  78./ L. Prodi, F. Bolletta, M. Montalti, N. Zaccheroni, P. Huszthy, E. Samu, B. Vermes:

  Luminescence Signalled Enantiomeric Recognition of Chiral Organic Ammonium Ions

  by an Enantiomerically Pure Dimethylacridino-18-crown-6 Ligand, New J. Chem.,

  24, 781-785 (2000).

  Hivatkozások:

  1) G. Beer, Chem. Commun. 1138 (2001).

  G.R. Newcome, Progress in Heterocycl. Chem., 13, 378 (2001).

  V.A. Bren, Russian Chem. Rev., 70, 1017 (2001).

  P. de Silva, Handbook of Photochemistry and Photobiology, 3, 217 (2003).

  5) M. Kubinyi, Chirality, 16, 174 (2004).

  W.L. Wong, Chem. Commun., 384 (2004).

  S. Pagliari, Chemistry- A Europian J., 10, 2749 (2004).

  L. Pu, Chemical Rev., 104, 1687 (2004).

   

  79./ Gy. Horváth, P. Huszthy, Sz. Szarvas, Gy. Szókán, J. T. Redd, J. S. Bradshaw,

  R. M.Izatt: Preparation of a New Chiral Pyridino-Crown Ether-Based Stationary Phase

  for Enantioseparation of Racemic Primary Organic Ammonium Salts,

  Ind. Eng. Chem. Res., 39, 3576-3581 (2000).

  Hivatkozás:

  1.) K. Hirose, Tetrahedron Lett., 44, 1549 (2003).

  K. Hirose, Chirality, 17, 142 (2005).

  K. Hirose, J. Chromatogr. A., 1078, 35 (2005).

   

  80./ Z. Köntös, P. Huszthy, J.S. Bradshaw, R. M. Izatt: Semipreparative Scale

  Enantioseparation of Racemic Amine and Amino Ester Hydrogen Perchlorate Salts Using

  a Silica Gel-Bound Optically Active Di-Tert-Butylpyridino-18-Crown-6 Ligand,

  Enantiomer, 5, 561-566 (2000).

   

  81./ L. Somogyi, E. Samu, P. Huszthy, A. Lázár, J. G. Ángyán, P. R. Surján, M. Hollósi:

  Transitions between Induced and Exciton Chirality in Host-Guest Complexes of Achiral

  Pyridino-and Phenazino-18-Crown-6 Ligands with the Enantiomers of Chiral Aralkyl

  Ammonium Salts, Chirality, 13, 109-117 (2001).

   

  82./ P. Huszthy, Z. Köntös, B. Vermes, Á. Pintér: Synthesis of Novel Fluorescent Acridono-

  and Thioacridono-18-crown-6 Ligands, Tetrahedron, 57, 4967-4975 (2001).

  Hivatkozások:

  1.) V. Santini, Heterocyclic Commun., 9, 265 (2003).

  I. Grosu, Eur. J. Org. Chem., 3153 (2003).

  N.A. Itsikson, Heterocycles, 61, 593 (2003).

  H. Prager, Science of Synthesis, 15, 1029 (2005).

   

  83./ P. Huszthy, J. Kertész, J.S. Bradshaw, R.M. Izatt, J.T. Redd: Synthesis of New Proton-

  Ionizable Crown Ether Compounds Containind 1H-Pyridin-4-one Subcyclic Units,

  J. Heterocycl. Chem., 38, 1259-1265 (2001).

  Hivatkozás:

  1.) S. Inokuma, Heterocycles, 63, 333 (2004).

   

  84./ A. Lázár, J.G.Ángyán, M. Hollósi, P. Huszthy, P.R. Surján: Theoretical CD Spectrum

  Calculation on a Crown Ether - Aralkylammonium Salt Complex, Chirality, 14, 377-385

  (2002).

  Hivatkozás:

  1.) S. Allenmark, Chirality, 15, 409 (2003).

   

  85./ Sz. Szarvas, Zs. Majer, P. Huszthy, B. Vermes, M. Hollósi: Chiroptical properties of acridino-18-crown-6 ligands and their complexes with chiral and achiral protonated primary (aralkyl) amine guest molecules, Enantiomer 7, 241-249 (2002)

   

  86./ V. Farkas, L. Szalay, E. Vass, M. Hollósi, Gy. Horváth, P. Huszthy: Probing the

  Discriminating Power of Chiral Crown Hosts by CD Spectroscopy, Chirality, 15, S65-S73 (2003).

   

  87./ J. Gerencsér, N. Báthori, M. Czugler, P. Huszthy, M. Nógrádi: Synthesis of New

  Optically Active Pyridino-18-crown-6 Type Ligands Containing Four Lipophilic Chains,

  Tetrahedron: Asymmetry, 14, 2803-2811 (2003).

  Hivatkozás:

  L. Zhu, Chinese J. Org.Chem., 26, 285 (2006).

   

  88./ P. Huszthy, B. Vermes, N. Báthori, M. Czugler: Synthesis and X-ray Crystallographic

  Studies of Novel Proton-ionizable Nitro- and halogen-Substituted Acridino-18-crown-6

  Chromo- and fluorogenic Ionophores,Tetrahedron, 59, 9371-9377 (2003).

   

  89./ J. Gerencsér, P. Huszthy, M. Nógrádi: Synthesis of New Optically Active Bis-pyridino-

  and bis-pyridono-18-crown-6 Type Ligands Containing Four Lipophilic Chains Attached

  to the Chiral Centers by "Two-to two" Type Macrocyclization, Arkivoc, vii, 7-14 (2004).

   

  90./ L. S. Dolci, P. Huszthy, E. Samu, M. Montalti, L. Prodi, N. Zaccheroni: Photophysical

  Characterisation, Metal Ion Binding and Enantiomeric Recognition of Enantiopure Chiral

  Ligands Containing Phenazine Fluorophore, Collect. Czech. Chem. Commun., 69, 885-

  896 (2004).

   

  91./ L. Szalay, V. Farkas, E. Vass, M. Hollósi, I. Móczár, Á. Pintér, P. Huszthy: Synthesis

  and selective lead(II) binding of achiral and enantiomerically pure chiral acridono-18-

  crown-6 ether type ligands, Tetrahedron: Asymmetry, 15, 1487-1493 (2004).

   

  92./ I. Móczár, P. Huszthy, N. Báthori, M. Czugler: A 2:2:1 2-(2-

  carboxyphenylamino)isophthalic acid-ethyl acetate-butane-2-one inclusion complex,

  Acta Cryst., E60, 1067-1068 (2004).

   

  93./ G. Szatzker, I. Móczár, P. Kolonits, L. Novák, P. Huszthy, L. Poppe: Chemoenzymatic

  preparation of all the stereoisomers of 2-(1-hydroxyethyl)- and 2,6-bis(1-

  hydroxyethyl)pyridines and their acetates, Tetrahedron: Asymmetry, 15, 2483-2490

  (2004).

  Hivatkozás:

  E. Busto, Tetrahedron: Asymmetry, 16, 3427 (2005).

   

  94./ L. Bereczki, K. Marthi, P. Huszthy, G. Pokol: 18-Crown-6 Ether Complexes with

  Aralkylammonium Perchlorates. Thermochemical Properties, J. Thermal

  Anal.Calorim.,78, 449-459 (2004).

  95./ Huszthy P., Bakó P., Bakó T., Tőke L.: Koronaéterek kutatásának és felhasználásának

  helyzete napjainkban, Magyar Kémikusok Lapja, 59, 398-404 (2004).

   

  96./ Sz. Szarvas, L. Szalay, E. Vass, M. Hollósi, E. Samu, P. Huszthy: Chiroptical

  properties of cation complexes of chiral phenazino-18-crown-6 ether type hosts,

  Chirality, 17, 345-351 (2005).

   

  97./ M. Kádár, A. Bíró, K. Tóth, B. Vermes, P. Huszthy: Spectrophotometric determination

  of the dissociation constants of crown ethers with grafted acridone unit in methanol

  based on Benesi-Hildebrand evaluation, Spectrochimica Acta Part A, 62, 1032-1038 (2005).

   

  98./ Huszthy P., Bakó P., Makó A., Tőke L.: Királis koronaéterek, Magyar Kémiai

  Folyóirat, 111, 55-61 (2005).

  99./ Huszthy P., Tóth T.: Deprotonálható koronaéterek, Magyar Kémiai

  Folyóirat, 111, 99-104 (2005).

   

  100./ I. Móczár, R.E. Gyurcsányi, P. Huszthy, Gy. Jágerszki, K. Tóth, E. Lindner: Synthesis and

  Characterization of a Novel, Colored Lipophilic Additive for Spectral Imaging the

  Transport in Ionophore Based Ion-Selective Membranes, Electroanalysis, (kozlésre elfogadva).

   

   

   

   

   

  Huszthy Péter a következő szabadalmakban társfeltaláló:

   

  1. / Eljárás Új Azetidinon-karbonsavak Elôallítására (lajstromszám: 184 494).

  Megjelent: 1988.02.10.

  2. / Eljárás Új Azetidinon-ecetsavak Elôállítására (lajstromszám: 184 495).

  Megjelent: 1988.02.10.

  3. / Eljárás Új Azetidinil-butanoátok Elôállítására (lajstromszám: 185 492).

  Megjelent: 1987.10.20.

  4. / Eljárás Új Imino-tiazolidin-származékok Elôállítására (lajstromszám: 191 408).

  Megjelent: 1988.11.10.

  K. Lempert; G. Doleschall, J. Fetter, Gy. Hornyák, P. Huszthy; J. Nyitrai; Gy. Simig, K. Zauer, T. Gizur: Heterocyclic bicyclic compounds, Ger. Offen (1983), 37 pp. DE 3248672 (19830707), CA:99:212338

   

  K. Lempert; G. Doleschall, J. Fetter, Gy. Hornyák, P. Huszthy; J. Nyitrai; Gy. Simig, K. Zauer, T. Gizur: Heterocyclic acetic acid derivates, Ger. Offen (1983), 29 pp. DE 3248672 (19830707), CA:99, 212337

  K. Lempert; G. Doleschall, J. Fetter, Gy. Hornyák, P. Huszthy; J. Nyitrai; Gy. Simig, K. Zauer, T. Gizur: Heterocyclic carboxilic acid derivates, Ger. Offen (1983), 26 pp. DE 3248671 (19830707), CA:99, 212336

   

  K. Lempert; G. Doleschall, J. Fetter, Gy. Hornyák, P. Huszthy; J. Nyitrai; Gy. Simig, K. Zauer, T. Gizur: Iminothiazolidine derivatives and their therapeutic use, Ger. Offen (1985), 93 pp. DE 3514843 (19851031), CA:104, 88531

  1.) M. Kleist, Phosphorus, Sulfur and Silicon and Related Elements, 139,123 (1998).

  A. Girado, Tetrahedron Lett., 44, 3809 (2003).

   

  ( 2006. március 23.)
 • Vissza a Cimlaphoz

 • Vissza az Oktatók és Kutatók Névsorához


 • Készült: 2006.05.25.