Dr.Beke Dénes
a kémiai tudományok doktora
Beke Dénes 1911-ben született Budapesten. A Müszaki Egyetemen szerzett vegyészmérnöki oklevelet. Mérnöki pályafutásáta Wander Gyógyszergyárban (a jelenlegi EGIS) kezdte szintetikus kémiai munkákkal. 1948-ban a gyár fömérnöke és vállalavezetö helyettes lett. 1949-ben Kossuth-dijat kapott. Megszervezte a Szerves Vegyipari Kutató Intézetet, melynek igazgatója lett. Ugyancsak Ö szervezte a Gyógyszeripari Kutató Intézetet is, melynek késöbb szintén igazgatója lett.
1950-ben nevezték ki a BME Szerves Kémia Tanszékére, ahol Zemplén Géza halála (1956) után a Tanszék vezetöje lett. Az iparban gyógyszerkémiai kutatásokkal foglalkozott. A BME Szerves Kémia Tanszékén alkaloidkémiai kutatásokat folytatott. Ennek kapcsán kezdett foglalkozni a heterociklusos pszeudobázisos aminokarbinolok tautomeria problémáival és a kettös reakciókészség vizsgálatával. E témakörben irta meg akadémiai doktori disszertációját is. 1956-töl a Szerves Kémia Tanszék tanszékvezetöjeként dolgozott sulyos betegség után 1962-ben bekövetkezett haláláig.  • Vissza a Cimlaphoz

  • Vissza a A Tanszék rövid történetéhez

  • Vissza a Tanszéki Névsorhoz.