Látogassa meg honlapunkat!       Please visit our home page.      Webmaster

Oktatással kapcsolatos hirdetmények:

Ezt a lapot a www.och.bme.hu/ifj-nagy címen is el lehet elérni. 

A tanszék oktatási felelőse:

Dr. Nagy József Ph.D. egyetemi docens

E-mail: jnagy@mail.bme.hu

A tanszék Neptun felelőse: Dr. Hell Zoltán Ph.D. egyetemi docens

A BME Szerves Kémia és Technológia Tanszék két csoportja, Szerves Kémia Csoport  (Ch épület) és Szerves Kémiai Technológia Csoport (F. épület), oktatását csoportszinten szervezi.

Kérjük, kérdéseikkel elsősorban a közvetlen felelős kollégához forduljanak.

 

Oktatási segédanyagok letöltése:

Erről az oldalról a BME Szerves Kémia és Technológia Tanszék Szerves Kémia Csoport oktatásával kapcsolatos anyagok tölthetők le.

Hírdetmények:

Vizsgatételek: Vizsgatételek megtekintése

Tantárgykövetelmények, programok, ZH-időpontok: További hirdetmények

Elektronikus tankönyvek:

Szerves kémia I jegyzet:

https://eisz.mersz.org/?kdid=245 (online, egyetemi hálózatról vagy címtáras belépéssel érhető el)

Biomolekulák Kémiája tankönyv:

Címlap, bevezetés és tartalomjegyzék

Lipidek

Szénhidrátok

Nukleinsavak

Fehérjék

Enzimek, koenzimek, vitaminok

Definíciók, irodalom, tárgymutató

Sztereoszelektív szintézisek tankönyv: Sztereoszelektív szintézisek (Szerves kémia III tantárgyhoz)

Szerves kémiai praktikum: Szerves kémiai praktikum

Kutatási témák:

TDK, szakdolgozat, témalabor és diplomamunka témák: vegyész- és biomérnöki témák megtekintése

TDK, szakdolgozat és diplomamunka témák: környezetmérnöki témák

Jegyzőkönyv-vezetés – Receptek - Irodalmazás

Jegyzőkönyvvezetés

Letölthető receptek, segédanyagok

Szerves kémiai irodalmazási bemutató: Adatbázisok és on-line cikkek 2009 (PPT)

Szerves kémia labor II: SZERKEZETFELDERÍTÉS – SPEKTROSZKÓPIA

Spektroszkópiai gyakorló példák: spektrum-feladatok-index

 

Előadásokhoz kapcsolódó segédanyagok

Szerves kémia biomérnököknek

Nevezéktani segédanyag: Nevezéktani alapok

Propén PdCl2 katalizálta reakciója: Wacker-eljárás.doc

Az előadáson szerepelt biokémiai reakciók: Biokémiai reakciók.doc

Gyakorló példák: Bio-szerves-tk1.doc - Bio-szerves-tk2.doc - Bio-szerves-tk3.doc - Bio-szerves-tk4.doc

Szerves kémia II (BSc):

1. KARBONILCSOPORT - 2. SZÉNSAVSZÁRMAZÉKOK (módosított: 2017.09.06)- 3. DIAZONIUM-VEGYÜLETEK - 4. KÉN- ÉS FOSZFOR-VEGYÜLETEK - 5. HELYETTESÍTETT KARBONSAVAK - 6. DIKARBONIL VEGYÜLETEK - 7. POLICIKLUSOS AROMÁS VEGYÜLETEK - 8. HETEROCIKLUSOK (2017.09.06) - 10. BIOMOLEKULÁK-BIOREAKCIÓK

Szerves II-Bsc ZH példák

Szerves Kémia III (BSc): Sztereoszelektív szintézisek tankönyv - Előadásvázlatok - Enantiomerösszetétel_meghatározás - Abszolut-konfiguracio

Modern szintézis módszerek: Synthon table - Umpolung table ..... Palládium-katalizátor

Első előadás - Második előadás - Harmadik előadás - Negyedik előadás - Ötödik előadás - Hatodik előadás

Hetedik előadás - Nyolcadik előadás - Kilencedik előadás - Tizedik előadás

 

Szerves vegyületek nevezéktana

Tervezett IUPAC szabályzat IUPAC-PN

Szerves vegyületek nevezéktana összefoglaló: Nevezéktan

 

Mindennapok Kémiája / Biotechnológia előadás: Előadásvázlat (PDF)

Veres Pálné Gimnázium

Környzetmérnököknek:

Kémia II segédanyag:

Nagy József: Szerves kémia, szerkezet és reaktivitás. Elektronikus jegyzet, BME, 2000

Szerves kémia környezetmérnököknek

Simonné Sarkadi Livia: Biokémia

Biokémia: bevezetés

Biokémia: enzimek

Biokémia: szénhidrátok lebontása

Biokémia: lipidek lebontása

Biokémia: aminosavak lebontása

Biokémia: citrátciklus

Biokémia: terminális oxidáció

Biokémia: fotoszintézis

Biokémia: lipidek bioszintézise

Biokémia: fehérje bioszintézis

Biokémia: Nukleinsav bioszintézis